40 resultaten


ID: 6743 | Bouwkundig element

Watertorens station Antwerpen-Oost

Draakplaats zonder nummer (Antwerpen)
Twee identieke watertorens van 1898 gelegen bij het station Antwerpen-Oost en deel uitmakend enerzijds van de Antwerpse ringspoorweg, anderzijds van een autonoom en gesloten watervoorzieningssysteem van de spoorwegmaatschappij, waartoe ook de watertorens van het station Schijnpoort behoren (zie Halenstraat).


ID: 6832 | Bouwkundig element

Twee watertorens

Halenstraat zonder nummer (Antwerpen)
Twee identieke watertorens van 1898, gebouwd volgens het principe van professor Intze doch met onbeschermde waterreservoirs, opgesteld naast en beneden de aarden spoorwegberm.


ID: 81448 | Bouwkundig element

Baanwachtershuis

Krommestraat 2 (Anzegem)
Voormalig baanwachtershuisje uit het laatste kwart van de 19de eeuw, thans omgevormd tot woning.


ID: 75400 | Bouwkundig element

Kasteel Tip met omringend park en vijver

De Lusthoven 26 (Arendonk)
Tot circa 1863-1866 opklimmend domein, aanvankelijk met boerderij en eenvoudig landhuis toebehorend aan de Engelsman Fox.


ID: 79104 | Bouwkundig element

Spinnerij Leurent

Doorniksesteenweg 151-153, 151A-C, Huttegemstraat 1 (Avelgem)
Voormalige spinnerij "Leurent" (Arlitex) of in de volksmond "De groote fabrieke"; waarvan hoofdgebouw, opslagplaats, koelvijver, schoorsteen, brandstofpomp en spoorlijn beschermd zijn als monument bij M.B. van 8/12/2000, onmiddellijke omgeving, directeurs- en conciërgewoning en kantoorgebouw beschermd als dorpsgezicht bij M.B. van 8/12/2000.


ID: 201200 | Bouwkundig element

Spoorlijnen

Beverlosesteenweg zonder nummer (Beringen)
De spoorlijnen dienden voor de afvoer van verwerkt steenkool en zelf geproduceerde betonblokken naar de kolenhaven maar ook voor de aanvoer van allerhande werkmateriaal.


ID: 77882 | Bouwkundig element

Staalconstructiebedrijf La Brugeoise & Nivelles

Baron Ruzettelaan zonder nummer, Vaartdijkstraat 5 (Brugge)
Staalconstructiebedrijf "La Brugeoise et Nivelles", divisie van "Bombardier-Eurorail", eertijds zogenaamd "La Brugeoise". De voormalige elektriciteitscentrale met compressoren en toebehoren is beschermd als monument bij M.B. van 8.7.1999.


ID: 74821 | Bouwkundig element

Spoorwegbrug

Gistelse Steenweg zonder nummer (Brugge)
Gistelse Steenweg z.nr. Spoorwegbrug van ca. 1945. Roodbakstenen parement met bossage en gebruik van arduin voor hoekblokken en plint. Bovenaan afgewerkt met smeedijzeren leuning gevat tussen pilasters.


ID: 79909 | Bouwkundig element

Visartsluis

Kustlaan zonder nummer (Brugge)
Kustlaan z.nr. Visartsluis. Eerste zeesluis gebouwd bij de aanleg van de haven van Zeebrugge. De later toegekende benaming is een hulde aan burgemeester Visart de Bocarmé (1835-1924), die samen met baron de Maere aan de basis lag van het ontwerp voor Brugge-Zeehaven. Met de aanleg van de sluis wordt begonnen circa 1896. Begin maart 1904 vaart het eerste schip door de zeesluis.In de loop va


ID: 57889 | Bouwkundig element

Kasteel Ten Poele

Vaartstraat 51 (Brugge)
Kasteel "Ten Poele" of het hof "Ten Poele" was het belangrijkste leengoed van de parochie Sint-Pieters. De naam van het domein houdt verband met de eerste eigenaar Jan van de Poele die reeds in 1365 als eigenaar wordt vermeld.