5 resultaten


ID: 10910 | Bouwkundig element

Begraafplaats Berchem

Elisabethlaan zonder nummer (Antwerpen)
Begraafplaats met interessante en kwalitatief waardevolle monumenten, in gebruik genomen op 1 januari 1884 en meermaals vergroot. Grosso modo dambordschema met enkele afwijkingen.


ID: 201141 | Bouwkundig element

Graf Henry van de Velde - Maria Sèthe

Duisburgsesteenweg zonder nummer (Tervuren)
Als grafsteen voor zijn echtgenote en zichzelf ontwierp van de Velde twee sobere, gezoet-leistenen grafstèles gevat in een dito boord, gelegen tegen de omheiningsmuur achterin de begraafplaats.


ID: 201144 | Bouwkundig element

Graftekens van de familie Verwilghen

Duisburgsesteenweg zonder nummer (Tervuren)
Laatste rustplaats bestaat uit telkens drie sobere, vierkante steles in Franse kalkzandsteen die een centrale rechthoekige stele flankeren, gelegen tegen de met klimop begroeide voormalige omheiningsmuur.


ID: 88487 | Bouwkundig element

Klooster van de Liefdezusters van de Verrezen Zaligmaker

Kerkstraat 32 (Waasmunster)
Voormalige site van de abdij van Roosenberg II, thans ingenomen door het klooster van de Liefdezusters van de Verrezen Zaligmaker (rust- en bezinningshuis van deze congregatie).


ID: 28149 | Bouwkundig element

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn

Heerbaan zonder nummer (Wortegem-Petegem)
Achterin gelegen kapel op met gras begroeid en beboomd erf omgeven door beukenhaag. Noordoostelijk georiënteerd en gebouwd op een zeer oude en belangrijke bidplaats die in de 17de eeuw uitgroeide tot een bedevaartsoord tegen koorts. De oorspronkelijke kapel lag meer naar het oosten, was in een jachtwachtershuisje ingebouwd en bestond tot 1954.