20 resultaten


ID: 5539 | Bouwkundig element

Koninklijk Paleis

Meir 50 (Antwerpen)
Vorstelycke woning in 1745-1760 als particulier hotel opgetrokken door Joan Alexander van Susteren , heer van 's-Gravenwezel, naar een ontwerp van Jan Pieter Van Baurscheit de Jonge, die eveneens de interieurs grotendeels ontwierp en bemeubelde.


ID: 29490 | Bouwkundig element

Stadspaleis Karel de Stoute

Moerstraat 23 (Brugge)
Samenstel van twee diephuizen van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen) met kern uit de 15de eeuw.


ID: 29612 | Bouwkundig element

Prinsenhof

Ontvangersstraat 6, Prinsenhof 8 (Brugge)
Voormalige grafelijke residentie met kern uit 14de-15de eeuw doch met 19de-eeuws uitzicht. Complex met hoofdvleugel (nok loodrecht op de straat) op L-vormige plattegrond, links en rechts geflankeerd door latere vleugels in neostijl. Domein met uitgestrekte tuin tot aan Moerstraat.


ID: 82399 | Bouwkundig element

Stadspaleis

Westmeers 96 (Brugge)
Achter vernieuwde gevel ligt op een binnentuin evenwijdig met de Capucienenrei een 17de-eeuwse heester, met aangebouwde dwarsvleugel uit het vierde kwart van de 18de eeuw eerste kwart van de 19de eeuw. In de 19de eeuw gedeeltelijke verkaveling van de tuin ten behoeve van werkmanshuizen nummers 102-120. Tot 1976 in gebruik als wasserij. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1986 naar ontwerp van architect D. De Love (Brugge) en aanbrengen van een nieuwe inkompartij aan de straatkant, ook aanleggen van een formele tuin naar 17de-eeuws patroon.


ID: 76353 | Bouwkundig element

Hof van Nassau

Graanmarkt 21-25 (Diest)
Complex huis, waarvan tot op heden een ruim traditioneel dwarsgebouw van bak- en zandsteen uit het eerste kwart van de 16de eeuw bewaard werd.


ID: 25436 | Bouwkundig element

Herenhuis Ligy

Onderbergen 2, Sint-Michielsplein 1 (Gent)
Gedeelte van het voormalige Hof van Ravenstein waarvan kelders bewaard bleven. Hoekhuis van twee bouwlagen afgedekt door een mansardedak met twee dakkapellen; verbouwd in 1726, aangepast in het vierde kwart van de 18de eeuw. Zeven traveeën brede bepleisterde en verankerde lijstgevel, met erkervormige middentravee in Lodewijk XVI-stijl van 1772. Aan de oostzijde muur met sporen van een 16de-eeuws portiek. Ernaast de vroegere stallen, gedateerd 1726; ten noordwesten aanbouw op vierkante plattegrond, uit het eerste kwart van de 18de eeuw.


ID: 301347 | Archeologisch geheel

Site van het Prinsenhof

Pluimstraat, Prinsenhof, Prinsenhofplein, Rabotstraat, Sanderswal, Simon de Mirabellostraat, Zilverhof (Gent)
De site van het Prinsenhof in Gent, geboorteplaats van Keizer Karel, is één van de weinige bewaarde hertogelijke paleizen in Vlaanderen.


ID: 25842 | Bouwkundig element

Oud huis Katrien en kelder Hof van Ravenstein

Sint-Michielsplein 1, zonder nummer (Gent)
Bepleisterde en witgeschilderde gevel met imitatiebanden van één bouwlaag. Vermaard en enig snoepwinkeltje met trap die leidt naar overwelfde kelder uit de 13de eeuw, overblijfsel van het oude "Hof van Ravenstein".


ID: 25843 | Bouwkundig element

Vleugel Hof van Ravenstein

Sint-Michielsplein 2-3 (Gent)
Middelgroot hoekhuis met drie traveeën brede trapgevel van twee bouwlagen, onder sterk hellend zadeldak, vermoedelijk uit de 17de eeuw, en oorspronkelijk een vleugel van het oude "Hof van Ravenstein" en deel uitmakend van het gebouwencomplex Onderbergen 2.


ID: 59648 | Bouwkundig element

Stadspaleis Den Roeland

Grote Markt 19 (Kortrijk)
* Grote Markt nr. 19. Z.g. "Patria", voorheen "Roeland" genaamd. Herbergt thans de Christelijke Mutualiteiten. Beschermd als monument bij B.V.E. van 09.03.1983. De oudste vermeldingen gaan terug tot 1370 als "Groothuis". In 1406 reeds gekend als "den Roeland". Achtereenvolgens deed het gebouw dienst als lakenhalle, weeshuis en school, hoofdwacht en hospitaal. Vanaf 1780 opnieuw in privé