62 resultaten


ID: 132121 | Landschappelijk

Gewone hazelaar domein Ronsevaal

Brusselse steenweg 211 (Aalst)
De geïnventariseerde bomen in het kasteelpark Ronsevaal zijn aangeplant eind 19de eeuw bij de aanleg van het domein. Het bomenassortiment werd met de jaren uitgebreid, afgestorven bomen werden vervangen en in recentere, nieuw aangelegde delen zijn nieuwe bomen aangeplant. Er werd steeds gewerkt aan het bijhouden van een mooi plantenassortiment. De gewone hazelaar is een relict uit die rijke verzameling.


ID: 243 | Bouwkundig

Sint-Jobkapel

Sint Jobstraat zonder nummer (Aalst)
De Sint-Jobkapel dateert grotendeels uit 1663 en is gelegen in een ommuurd tuintje met linden.


ID: 130388 | Landschappelijk

Gele kornoelje domein Schelfhout

Sint Kamielstraat zonder nummer (Aalst)
Tegen de tuinmuur, die het domein Schelfhout afsluit van de Sint-Kamielstraat, staat een flink uit de kluiten gewassen gele kornoelje. Deze struik dateert uit de periode van de tuinaanleg (begin 20ste eeuw).


ID: 132037 | Landschappelijk

Buxus in pastorietuin

Bellestraat 12 (Alveringem)
De pastorie van de Sint-Petrusparochie ligt in een nog deels omwalde tuin met een aantal opvallende beplantingen. In de tuin staat nog restanten van enkele in vorm gesnoeide buxusboompjes.


ID: 306780 | Bouwkundig

Begraafplaats van Asse

Mollemseweg zonder nummer (Asse)
Naoorlogse begraafplaats gestructureerd door een lijnaanplanting van taxus en hulst leidend naar een calvarie ontworpen door Antoon Van Parys (1886-1963).


ID: 130924 | Landschappelijk

Taxus op voormalig boerenerf

Kruibekesteenweg 48 (Beveren)
Oude taxus met een stamomtrek van 360 cm. De taxus dateert uit de periode van de vroegere, nu verdwenen, boerderij met walgracht. De vijver in de tuin zou er nog een restant van zijn.


ID: 301728 | Landschappelijk

Twee geschoren hulststruiken in voortuin pastorie

Vedastusstraat 2 (Borgloon)
In de voortuin van de pastorie van Hoepertinge staan twee geschoren hulststruiken met geelgerand blad. Ze staan als twee beeldbepalende wachters uiterst links en uiterst rechts van de voortuin bij het tuinmuurtje langs de straat.


ID: 132646 | Landschappelijk

Hakhoutstoof van winterlinde

Kasteeldreef zn (Bornem)
Op een perceel dat grenst aan de Kasteeldreef naar het Kasteel d'Ursel staat een mooi uitgegroeide hakhoutstoof van winterlinde. Door de struik periodiek te kappen tot net boven het maaiveld, liep de stobbe telkens struikvormig uit.


ID: 301383 | Landschappelijk

Beplantingen langs de valleirand

Doensberg zonder nummer, Verrebeke zonder nummer (Brakel)
De plantingen op het talud langs de Verrebeekvallei bestaat uit in het noordelijke deel twee geknotte haagbeuken en een opgaande gewone es. In het zuidelijk deel staan twee geknotte haagbeuken (omtrek 211 cm, knothoogte 2.5 m), een geknotte es en vier meidoornstruiken als relict van een geschoren haag.


ID: 133422 | Landschappelijk

Twee mispels bij erf

Poerensberg 2, Steneplein zonder nummer (Brakel)
Twee natuurlijk gevormde mispelstruiken, één op de perceelsgrens van een erf, en één op de perceelsrand tussen een akkerland en een pad.