134 resultaten


ID: 21699 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus

Brugstraat 9 (Gingelom)
De plattegrond beschrijft een vierkante westelijke toren, aan de zuidelijke zijde door een portaal geflankeerd, en een driebeukig schip van vijf traveeën, voorzien van een koor met driezijdige sluiting.


ID: 21677 | Bouwkundig element

De Toren, resten gebouw

Kruisstraat zonder nummer (Gingelom)
Sporen van een kloosterkozijn met negblokken van kalksteen, bewaard in de zijgevels van het gecementeerde, vierkante woonhuis met hogere daknok, naar verluidt de vroegere woontoren.


ID: 39208 | Bouwkundig element

Toren

Heerbaan 40 (Gooik)
Dit zou dit een overblijfsel kunnen zijn van een toren, afhangend van het nabije kasteel Heetvelde. Heden ingericht als woning en verbouwd.


ID: 39204 | Bouwkundig element

Kasteel van Heetvelde

Heerbaan 83 (Gooik)
Voormalige burcht van de heren van Heetvelde. De huidige toestand resulteert van een wederopbouw van een waterburcht in de 17de eeuw, met overname van oudere elementen.


ID: 135074 | Landschappelijk geheel

Maalbeekvallei en gevarieerde cultuurlandschap ten oosten Grimbergen

Beigem, Grimbergen, Humbeek (Grimbergen), Vilvoorde (Vilvoorde)
De ‘Maalbeekvallei en het gevarieerde cultuurlandschap ten oosten van Grimbergen’ omvat de kern van Grimbergen met de norbertijnenabdij en het Prinsenbos en de ruïne van het Prinsenkasteel, de vallei van de Maalbeek met drie watermolens en verschillende Brabantse hoeves, het vliegveld van Grimbergen en het Lintbos met aansluitend het Wezenhageveld. Ook enkele kasteeldomeinen waaronder het Lintkasteel en het relict van het Domein van Borcht met aangrenzend de Senecaberg zitten in de afbakening.


ID: 134040 | Landschappelijk element

Gemeentelijk park bij de ruïne van het Prinsenkasteel

Guldendal 20-22, zonder nummer (Grimbergen)
Waterburcht van de heren van Grimbergen uit het vierde kwart van de 15de eeuw, rond 1610 omgebouwd tot 'huis van plaisantie' en na 1944 vervallen tot kasteelruïne; op heden geconserveerd als ruïne omgeven door gemeentelijk park met sporen in het microliëf van een klassieke Franse tuin van circa 13 hectare, aangelegd tijdens het derde kwart van de 18de eeuw; verbost tijdens de 19de eeuw.


ID: 75186 | Bouwkundig element

Kasteel Het Prinsenhof

Guldendal zonder nummer (Grimbergen)
Het eens zo machtige waterkasteel met omringend park en aanhorigheden was de verblijfplaats van de heren van Grimbergen. Het hof was gesitueerd ten zuiden van de abdij met wie ze sinds de 17de eeuw rechtstreeks verbonden waren door een dubbele dreef, heden Prinsenstraat.


ID: 75267 | Bouwkundig element

Hof te Poddegem

Tommenmolenstraat 43 (Grimbergen)
Voormalige middeleeuwse castrale motte of site met walgracht waarvan de oudste getuigenis, een donjon, mogelijk opklimt tot het midden van de 14de eeuw.


ID: 32058 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Batsheersstraat 4 (Heers)
Ruime, gesloten hoeve door sommige auteurs geïdentificeerd als het laat- of cijnshof van Aenroe of Andooie en/of de burcht van de ridders van Batsheers.


ID: 32085 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoeve Tournebried met toren

Hekslaan 55 (Heers)
Hoeve en aansluitend torenachtig woonhuis worden al aangeduid op de Ferrariskaart van 1771-1777 en werden tussen 1890 en 1895 gemoderniseerd.