182 resultaten


ID: 410 | Bouwkundig element

Brouwerij Callebaut

Hoogstraat 110 (Aalst)
Herenhuis met links korfboogvormige zandstenen inrijpoort, van de straat afgesloten door middel van een beboomde voortuin en ijzeren hek tussen bakstenen hekpijlers. Bakstenen dienstgebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats.


ID: 34557 | Bouwkundig element

Brouwerij

Bellemstraat 44 (Aalter)
Brouwerij van Jules De Vliegher, in gebruik tot de Eerste Wereldoorlog. Herenhuis aan de straatkant van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, daterend uit de 19de eeuw. Dienstgebouwen en ronde schoorsteen van de voormalige brouwerij op achterliggend omhaagd erf.


ID: 34642 | Bouwkundig element

Landhuis Nobelstede

Manewaarde 29-33 (Aalter)
Rechthoekig omgracht goed zogenaamd "Noelstede". Een hofstede zogenaamd "Nobels sté" werd circa 1630 gebouwd door Glaude Damas jr. in de wijk Manegaarde. Volgens een vermelding van 1647 "een behuysde hofstede metten grooten steepen huyse ende erfve soo dat is ghestacn ende gheleghen in sijn wallen".


ID: 15928 | Bouwkundig element

Pastorie Sint-Petrusparochie

Bellestraat 12 (Alveringem)
Mooi ingeplant ten oosten van de kerk. Gelegen in een nog grotendeels omwalde tuin. Ten westen, toegangspoortje onder luifel.


ID: 15952 | Bouwkundig element

Herenhuis

Weegschede 43, 43A (Alveringem)
Alleenstaand herenhuis met omhaagd voortuintje waarin twee rode beuken; toegangshek.


ID: 11116 | Bouwkundig element

Ensemble van vier hoekhuizen Herfst, Winter, Zomer en Lente

Generaal Van Merlenstraat 27-30 (Antwerpen)
Stedebouwkundig project, bestaande uit vier, sterk op elkaar gelijkende hoekhuizen, waarvoor bouwaanvraag van 1899, naar ontwerp van Jos. Bascourt.


ID: 11125 | Bouwkundig element

Groepsbebouwing in art-nouveaustijl

Pretoriastraat 64-70 (Antwerpen)
De reeks burgerhuizen is een realisatie van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen-Oostkwartier. De gebroeders Wauters tekenden in 1911 het ontwerp.


ID: 11238 | Bouwkundig element

Burgerhuis met magazijn

Verzoeningstraat 20 (Antwerpen)
Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, van circa 1905, verbouwd in 1925 met aan tuinzijde een veranda en aanpalende magazijnen.


ID: 11148 | Bouwkundig element

Woning Les Mouettes

Waterloostraat 39 (Antwerpen)
In 1905 ontwierp architect Jacques De Weerdt de woning Les Mouettes. Met deze woning vond De Weerdt zijn eigen stijl binnen de art nouveau, geïnspireerd door de zwierige art nouveau van Victor Horta.


ID: 75456 | Bouwkundig element

Villa des Sapins

Reenstraat 38 (Arendonk)
Villa in eclectische stijl, gekadastreerd in 1908-1909; de voormalige kippenkwekerij nummer 39 en de vervallen boerderij nummer 40 dateren vermoedelijk uit het vierde kwart van de 19de eeuw.