4011 resultaten


ID: 45199 | Bouwkundig element

Gemeentehuis

Zuidlaan 36 (Zwalm)
Villa gebouwd in 1949, opgetrokken uit baksteen in een eclectische bouwtrant met links een als torentje uitgebouwde erker met windvaan op spits.


ID: 81046 | Bouwkundig element

Hedendaagse burgerwoning

Arteveldestraat 10 (Zwevegem)
Arteveldestraat nr. 10/ Achiel Quatannenstraat. Hedendaagse burgerwoning van ca. 1980 (cf. mutatieschets kadaster) getypeerd door het merkwaardige volume en het materiaalgebruik cf. combinatie van gecementeerde en houten muurvlakken onder hoogopgaand zadeldak bekleed met golfplaten. KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Brugge, 207: <italic>Mutatieschetsen</italic>, Heestert, 1980/23.


ID: 80844 | Bouwkundig element

Interbellumvilla

Avelgemstraat 80 (Zwevegem)
Interbellumvilla gelegen te midden van beboomde tuin aan de straat afgezet door baksteen muurtje, geritmeerd door pijlers waartussen ijzeren hek. Rode baksteenbouw onder leien mansardedak met vorstkam; gecementeerde zijgevel. Arduinen sokkel. Opvallende vensteropeningen geĆÆnspireerd door de art nouveau zie zweepslagmotief. Bewaard houten schrijnwerk Korfbogig portaal.


ID: 80986 | Bouwkundig element

Villa Leon Leander Bekaert

Bekaertstraat 2 (Zwevegem)
Otegemstraat nr. 83. Villa opgetrokken ca. 1905 door Leon Leander Bekaert. Heden deel uitmakend van de industriƫle site cf. Bekaertstraat nr. 2.Gediversifieerde baksteenbouw in neo-Vlaamse-renaissancestijl; leien zadeldak met dakkapellen. Rijkelijk uitgewerkte gevels door het gebruik van natuursteen voor o.m. portaal, boogvelden en balkons; sierankers.Grosso modo rechthoekige plattegrond


ID: 81132 | Bouwkundig element

Villa

Bossuitstraat 10 (Zwevegem)
Bossuitstraat nr. 10/ Koning Boudewijnstraat. Dieper in gelegen vrijstaande villa volgens mutatieschets kadaster van 1934, aan de straat afgezet door laag bakstenen muurtje.Lijstgevel van rode baksteen, getrapte zijgevels. Woning met invloeden van de art deco cf. balkons en bordes met buisleuning, de tweezijdige erkers en het gebruik van groene granito. Bewaarde metalen lampjes bij de deur


ID: 80883 | Bouwkundig element

Art-decovilla

Deerlijkstraat 61 (Zwevegem)
Art-decovilla van 1935, gelegen te midden van tuin en aan de straat afgezet door laag bakstenen muurtje met twee smeedijzeren toegangshekjes. Dubbelhuis opgetrokken in gele baksteen onder zwart pannen schilddak.


ID: 81270 | Bouwkundig element

19de-eeuws landhuis

Driesstraat 53 (Zwevegem)
Driesstraat nr. 53. Dwars op de straat ingeplant 19de-eeuws landhuis, gelegen te midden van ommuurde tuin met leilinden. Deels bepleisterde en beschilderde baksteenbouw onder pannen schilddak. Dubbelhuis met lijstgevel aan de tuinzijde doorbroken door middentravee oplopend in trapgevel met getrapte fries en spitsboognis. Geblokte hoekbanden.


ID: 80902 | Bouwkundig element

Villa in art-decostijl

Harelbeekstraat 54 (Zwevegem)
Opvallende vrijstaande villa, gelegen te midden van beboomde tuin aan de straat afgezet door bakstenen muurtje met ijzeren hek. Typische interbellumwoning van circa 1938, aanknopend bij de art deco zie onder meer volumespel, platte daken en vensterregisters.


ID: 81281 | Bouwkundig element

Landhuis

Helkijnstraat 30 (Zwevegem)
Helkijnstraat nr. 30. Landhuis volgens de kadastrale gegevens gebouwd in 1905, in opdracht van notaris Felix Verbrugghen-Boulez. Verankerde (sierankers) baksteenbouw in neo-Vlaamse-renaissancestijl. Afwisselend lijst- en trapgevels; rechtertravee op de begane grond gemarkeerd door erker, vermoedelijk oorspronkelijk loggia; balkon met sierlijke ijzeren balustrade. Bossageplint van ijzerzand


ID: 81288 | Bouwkundig element

Villaatje uit de jaren 1930

Helkijnstraat 81 (Zwevegem)
Helkijnstraat nr. 81. Dieper in gelegen villaatje uit de jaren 1930, aanknopend bij de cottage-architectuur cf. onregelmatig grondplan en gecementeerde en beschilderde puntgevel. L-vormig hoofdvolume met in de oksel vierkant volume met portaal. Rode baksteenbouw op plint van arduin. Gebruik van donkere baksteen voor o.m. muurbanden en borstwering. Puntgevel gemarkeerd door driezijdige erke