114 resultaten


ID: 131856 | Landschappelijk element

Twee mispels als relict van een haag

Komberg zonder nummer (Voeren)
De twee mispels zijn heesters die voorkomen uit een relict van een veekeringshaag op de perceelsgrens van een weiland, palend aan het bos.


ID: 132170 | Landschappelijk element

Twee opgaande okkernoten

Lusberg zonder nummer (Voeren)
De twee opgaande okkernoten zijn aangeplant op de perceelsgrens van een weiland ten noorden van de weg 'Lusberg'. De noordelijkste fruitboom heeft een omtrek van 260 cm, de zuidelijkste boom heeft een omtrek van 348 cm. Beide hebben een mooie representatieve groeivorm en zijn beeldbepalende objecten.


ID: 131818 | Landschappelijk element

Op stam gezette hazelaar bij vakwerkschuur

Schilberg zonder nummer (Voeren)
De oude op stam gezette hazelaar staat ten zuiden van een vakwerkschuurtje. De geknotte boom staan bij een bomenrij van es en fungeert als erfbeplanting bij het vakwerk schuurtje. De hazelaar werd gebruikt als fruitboom.


ID: 131739 | Landschappelijk element

Notenboom op boerenerf

Smidt 1-3 (Voeren)
De notenboom is aangeplant in de huisweide van een hoeve met losse bestanddelen. Notelaars op erven hebben ook vaak een functie als notenproductieboom. De omvangrijke boom heeft een mooie representatieve groeivorm en is een beeldbepalend object. De hoeve met bijhorende erfbeplanting staat op de Kabinetskaart van de Ferraris aangegeven. Op latere topografische kaarten uit de 19de en 20ste eeuw blijft deze situatie ongewijzigd.


ID: 131902 | Landschappelijk element

Dreef met notelaars bij Hoeve Stroevenbos

Strouvenbos zonder nummer (Voeren)
De dreef met notelaar verbindt Hoeve Stroevenbos met de steenweg. De notelaars werden geplant in functie van de notenproductie, en zijn een beeldbepalend object.


ID: 40853 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Passionistenklooster met kloostertuin en kerk

Mechelsesteenweg 82, Vosberg 40 (Wezembeek-Oppem)
Fasegewijs tot stand gekomen Passionistenklooster teruggaand tot het begin van de 20ste eeuw, op de top van de Vosberg (± 82 meter) het omringende landschap beheersend. Opgebouwd uit twee delen: ten zuidwesten het vroeg 20ste-eeuwse U-vormig complex met de open zijde naar de Mechelsesteenweg en met de kloosterkerk (nu parochiekerk) als zuidelijke dwarsvleugel (in het verlengde van de kerk een losstaande dienstvleugel), aansluitend ten noordoosten een na de Tweede Wereldoorlog fasegewijs opgebouwd vierkant gesloten geheel rond een open binnenplein. Volledig ommuurde kloostertuin, oorspronkelijk 1,5 hectare; met een begraafplaats, een bosgedeelte, een fruitweide en een moestuin met een padenkruis en een uniek beukenprieel.


ID: 205922 | Bouwkundig element

Hoeve met vrijstaande bestanddelen

Joostraat 20 (Wingene)
19de-eeuwse hoeve met vrijstaande, lage bestanddelen in een U-vormige opstelling rondom een begraasd erf met centrale notelaar en gekiezelde oprit afgesloten door een smeedijzeren hek en een erflinde.


ID: 134154 | Landschappelijk element

Tuin van de pastorie van de Sint-Hubertuskerk

Tervuursesteenweg 623 (Zemst)
Heropgebouwde pastorie uit 1867 met ommuurde tuin van 26 are; sporen van vroegere indeling tussen nut- en siergedeelten.


ID: 300020 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van beuk en haagbeuk met fruitbomen

Biekorfstraat 18 (Zoersel)
Langs de Biekorfstraat nummers 16 en 18 is de straatzijde afgesloten met een afsluitingshaag van beuk en haagbeuk. In de haag komen een appelaar (Court pendu) en perelaar voor. Volgens de eigenares is de appelaar circa 100 jaar oud. De perelaar zou circa 50 jaar oud zijn. De locatie was al bewoond op het einde van de 18de eeuw en maakte toen deel uit van het gehucht Raffendonck. De weg, die de huidige Biekorfstraat is, verschijnt voor het eerst op de topografische kaart van Vandermaelen. Op de militaire topografische kaart van 1868 is het erf met moestuin al met een afsluitingshaag gescheiden van de weg.


ID: 33021 | Bouwkundig element

Arbeiderswoning

Dragondersstraat 5 (Zonnebeke)
Landelijke arbeiderswoning uit het begin van de jaren 1920, teruggaand op het regionale boerenarbeidershuis zie onder meer indeling woning-stal en aanplantingen met moestuin, perelaar, twee notelaars en omzomende vlier-, taxus- en doornhaag.