533 resultaten


ID: 79694 | Bouwkundig element

Hoeve 't Zwaanhof

Onze-Lieve-Vrouweader 4 (Brugge)
Historische hoeve, ontstaan op een omwalde terp. Oorspronkelijk, eigendom van de abdij van Ter Doest. Voor het eerst vermeld in documenten van 1447. Noord-zuid georiënteerd boerenhuis gedateerd door middel van jaarsteen "1633" boven de inkomdeur. Oorspronkelijk met geïntegreerde paardenstal van twee traveeën, vandaag verbouwd tot woning.


ID: 77479 | Bouwkundig element

Omwald kasteel Warren

Polderstraat 64-66 (Brugge)
Kasteel met bouwsporen die kunnen teruggaan tot de 16de eeuw. Gelegen in een grote tuin, met oude bomen binnen de oude omwalling en vlakbij de splitsing met de Aardenburgseweg. Voor het eerst vermeld op het einde van de 15de eeuw. Tijdens het Ancien Régime ligt een deel van het landgoed binnen de Brugse Paallanden, het grootste stuk hoort toe aan de heerlijkheid van het Proosse, een derde deel valt onder de Watering van de Broek.


ID: 77510 | Bouwkundig element

Kasteelsite Puienbroek

Puienbroeklaan 35-37 (Brugge)
Kasteelsite zogenaamd "Puienbroek" met park, villa en koetshuis met conciërgewoning. Voormalig kasteeldomein, gelegen in het westelijk deel van het Park van Male op de hoek van de Maalse Steenweg en de Doornhut.


ID: 77513 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Rooigem

Rooigem 1-3 (Brugge)
Kasteelsite "Rooigem" met park en moestuin, kasteel, hoeve en stallingen, tuinpaviljoen en tuinbeelden. Kasteeldomein beschermd als dorpsgezicht en kasteel met aanhorigheden, tuinpaviljoen en tuinbeelden beschermd als monument bij M.B. van 14/01/1994.


ID: 77522 | Bouwkundig element

Kasteelsite De Spijker

Spijkersdreef zonder nummer, Spijkerswegel 11-17 (Brugge)
Kasteelsite zogenaamd "De Spijker" met monumentale toegangsdreef, park, oude omwallingen, kasteel, koetshuis, ijskelder met grot en boerderij.


ID: 57879 | Bouwkundig element

Kasteel Ruddershove

Steenkaai 42 (Brugge)
Zogenaamd "Kasteel Ruddershove". De eerste benaming zogenaamd "'t Ovaersnest" duikt op in 1617. Restauratie door architect Louis Ernest Charels in 1911.


ID: 79825 | Bouwkundig element

Hoeve Wulfsberge

Uitkerkestraat 4 (Brugge)
Hoeve met losse bestanddelen gelegen binnen een deels behouden dubbele omwalling, een deels gekasseid erf met centraal een mestvaalt. De oorsprong van de hoeve zou kunnen teruggaan tot de Frankische tijd. Staat aangeduid op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571), op de Ph. Vandermaelenkaart (circa 1850) vermeld als "Wilsberge". Toegankelijk via een lange dreef. Aan het begin van de dreef aanwezigheid van een klein kapelletje.


ID: 57889 | Bouwkundig element

Kasteel Ten Poele

Vaartstraat 51 (Brugge)
Kasteel "Ten Poele" of het hof "Ten Poele" was het belangrijkste leengoed van de parochie Sint-Pieters. De naam van het domein houdt verband met de eerste eigenaar Jan van de Poele die reeds in 1365 als eigenaar wordt vermeld.


ID: 75118 | Bouwkundig element

Kasteel Norenburg

Waggelwater 19 (Brugge)
Kasteeldomein gelegen langs de vaart Brugge-Oostende aan de rand van het industrieterrein Waggelwater. Domein toegankelijk via een lange dreef. Gebouwen zijn fasengewijs tot stand gekomen.


ID: 75145 | Bouwkundig element

Kasteel Koude Keuken

Zandstraat 268-272 (Brugge)
Kasteel toegankelijk via een lange dubbele dreef van rode eik en een onder- en randbeplanting. Dreef leidt naar toegang gevormd door een stenen poort geflankeerd door de vroegere conciërgewoning. Kasteel, nu in gebruik als restaurant, centraal gelegen in een park en omgeven door een omwalling.