550 resultaten


ID: 75145 | Bouwkundig element

Kasteel Koude Keuken

Zandstraat 268-272 (Brugge)
Kasteel toegankelijk via een lange dubbele dreef van rode eik en een onder- en randbeplanting. Dreef leidt naar toegang gevormd door een stenen poort geflankeerd door de vroegere conciërgewoning. Kasteel, nu in gebruik als restaurant, centraal gelegen in een park en omgeven door een omwalling.


ID: 44591 | Bouwkundig element

Landhuis Verhavert Stede met tuin

Maricolenweg 36 (Buggenhout)
Achterin, nog grotendeels binnen een rechthoekige omgrachting ingeplant landhuis, gebouwd in 1660 op de plaats van de abdijhoeve van de curtis, het bedrijfscentrum van Affligem. Oorspronkelijk gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen, vermoedelijk begin 18de eeuw uitgebreid met twee traveeën.


ID: 44594 | Bouwkundig element

Pastorie Sint-Niklaasparochie met tuin

Pastorijstraat 5 (Buggenhout)
Het pastoreel huis van Buggenhout werd opgetrokken op het Curenveld, op de plaats waar reeds in de 16de eeuw een pastorie stond. Toen dat afbrandde tijden de godsdienstoorlogen kwam er geen nieuwe tot in de tweede helft van de 18de eeuw. De pastorie is een typisch 18de-eeuws gebouw, opgetrokken uit baksteen met vijf traveeën en twee bouwlagen onder een leien schilddak. Het plan werd getekend door bouwmeester Judocus Sibens uit Nieuwenrode. Nu is de grote tuin nog deels omgracht en omhaagd en heraangelegd in landschapsstijl.


ID: 78984 | Bouwkundig element

Domein Rijckevelde

Holleweg 2, Rijckevelde 2-3 (Damme)
Rijckevelde is een domeinbos van 131 ha groot dat gelegen is in de zuidwestelijke hoek van Sijsele, verder lopend op grondgebied van Brugge (Sint-Kruis en Assebroek) en Oedelem (Beernem). Het domein ligt ten zuiden van het kasteeldomein Van Male op Sint-Kruis, waarmee het historische banden heeft.


ID: 78808 | Bouwkundig element

Het Kasteel van Moerkerke

Kasteelstraat 7 (Damme)
Het "Kasteel van Moerkerke" is een omwald kasteel in parktuin, met een geschiedenis die opklimt tot in de middeleeuwen. Het huidige eclectische uitzicht van het kasteel dateert van 1908-1912.


ID: 78916 | Bouwkundig element

Kasteeldomein van Oostkerke

Spegelsweg 3 (Damme)
Het kasteel is de historische residentie van de Heren van Oostkerke, gekenmerkt door een opperhof-neerhofstructuur. De resten van de middeleeuwse neerhofgebouwen werden in de 20ste eeuw omgevormd tot een landhuis naar ontwerp van architect Luc Viérin. In het midden van de 20ste eeuw liet de familie van der Eist de omgeving van het kasteel omvormen tot een architecturale kasteeltuin naar ontwerp van de Nederlandse tuinarchitecte Mien Ruys (1904-1999).


ID: 78863 | Bouwkundig element

Kasteel Altena met kapelletje

Weststraat 14 (Damme)
Het "Kasteel Altena" is een kasteeldomein dat teruggaat op een middeleeuwse opperhof-neerhof-site met dubbele omwalling. Het huidige kasteel is een interbellum landhuis gebouwd in 1928 naar ontwerp van architect Alphonse De Pauw (Brugge), gelegen in een 19de-eeuwse parkomgeving. De eerste vermelding van "Altena" dateert van 1325; het wordt opgenomen in een lijst met eigendommen van het Brugse Sint-Janshospitaal. Een document van 1435 toont aan dat het domein in die tijd een heerlijkheid van de Burg van Brugge wordt.


ID: 78867 | Bouwkundig element

Villa La Chaumine

Weststraat 50 (Damme)
Landhuis in cottagestijl met regionalistische invloeden, gebouwd in 1909 voor Arthur Verhaegen, naar een ontwerp van architect Jozef Viérin. De villa is gelegen op een vierkant omwald terrein; achter de gebouwen strekt zich een langwerpig park uit, met dreven in dambordpatroon. De villa is een gele baksteenbouw van drie traveeën en twee bouwlagen.


ID: 135240 | Landschappelijk geheel

Kasteeldomeinen Grand Noble en Borluut en omgeving

De Pinte (De Pinte), Sint-Denijs-Westrem (Gent)
De kasteeldomeinen Grand Noble, Mariasteen en Borluut liggen in de zuidelijke periferie van Gent, in een lichte depressie in het microreliëf die gedraineerd wordt via de Duivelbeek. In het gebied zijn de knotwilgenrijen nog vrij goed bewaard als relict van het bulkenlandschap. Het kasteel Grand Noble gaat terug op een tweeledig omgrachte site. Het kasteeldomein met prachtig aangelegd park, koetshuizen en hovenierswoning is via drie dreven met straten verbonden. Het kasteel ligt op een verhevenheid in het midden van de vijfhoekige omgrachting, omgeven door bossen en weilanden. Het kasteel Borluut is een omwald kasteel met 15de-eeuwse kern en door een brede lindedreef verbonden met de Kortrijksesteenweg. Het Mariasteen is van het Borluutkasteel gescheiden door de Rosdambeek. De oorspronkelijke omwalling werd gedempt en begin 20ste eeuw werd de lange toegangsdreef aangelegd.


ID: 38489 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Scheldevelde

Kasteellaan 33-41 (De Pinte)
Deels omgracht kasteel met rechts, gedeeltelijk aangepast 18de-eeuws dienstgebouw en hoeve, omringend park en landerijen met stervormig aangelegde dreven. Monumentaal toegangshek tussen gemetste pijlers met siervaasbekroning en vierkante paviljoentjes. Oorspronkelijk bepleisterd en geschilderd, heden bakstenen gebouw op rechthoekige plattegrond, vijf op vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak.