548 resultaten


ID: 38538 | Bouwkundig element

Kasteel van Welden

Weldendreef 1-3 (De Pinte)
Waterkasteel gelegen binnen een dubbele omwalling, ten noorden en ten zuiden afgezoomd door dreven en ter hoogte van het kasteel een noordelijke dreef als verbinding met de vroegere Oudenaardse Steenweg en zuidelijke dreef naar Pont-Zuid. Nieuwe hoofdtoegang in het westen, met axiale dreef vanaf de Kriekestraat met heropgebouwde rococopoort aan de straat en vierkante hekpijlers met siervaasbekroning aan de buitenwal en neerhof.


ID: 86484 | Bouwkundig element

Gaverkasteel

Vercruysse de Solartstraat 22-24 (Deerlijk)
"Gaverkasteel". Oorspronkelijk omwalde hoeve "Goed ter Plancken". De hoeve wordt in 1885 verbouwd tot 'chateau' in opdracht van industrieel en senator Astère Vercruysse-Bracq. Verscheidene nutsgebouwen worden afgebroken en het voormalig boerenhuis wordt uitgebreid en verbouwd. In 1891 wordt het landhuis opnieuw uitgebreid en krijgt vermoedelijk haar huidig uitzicht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt het landhuis bezet door de Duitsers en loopt hierdoor de nodige schade op. In 1922 wordt het kasteel hersteld en worden onder meer verschillende kamers gerestaureerd en heraangekleed door de Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene.


ID: 35423 | Bouwkundig element

Hoeve De Rode Poort

Alsemweg 16 (Deinze)
Omgrachte hoeve, vroeger herenverblijf; toegankelijk via een rechte aardeweg. Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak; op een gevelsteentje boven de deur gedateerd 1773. Bakstenen dwarsschuur; gedeeltelijk verbouwd; achter het woonhuis, bakhuis van het samengestelde type.


ID: 35029 | Bouwkundig element

Boerenwoning

Biebuyckstraat 19 (Deinze)
In het renteboek van 1639-40 en het landboek van 1682-83, een onbewoonde omwalde motte. Heden nog gedeeltelijk bewaarde walgracht ten zuiden. Boerenwoning van negen traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met oude kern, aangepast in de 19de eeuw. Ten zuiden, dwarsschuur met in het dak verhoogde doorrit.


ID: 38242 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Engelhoekstraat 48 (Deinze)
Hoeve met losse bestanddelen met ruim, gedeeltelijk omhaagd en omgracht erf. Gracht gedeeltelijk verbreed tot vijver. Woonhuis van acht traveeën onder overstekend zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw. Aangebouwde aardappelkelder en stallen. Schuur met stallen onder zadeldak, oude kern minstens opklimmend tot de 18de eeuw en bakhuis van het samengestelde type.


ID: 35207 | Bouwkundig element

Hammehoeve

Hammestraat 13, 13A (Deinze)
Hoeve met losse bestanddelen, minstens opklimmend tot begin 17de eeuw. Ten noorden, resten van rechthoekige omgrachting. Ten oosten, ruime boerenwoning van acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Grote dwarsschuur, parallel aan het woonhuis, met verhoogde doorrit onder zadeldak; op balk van doorrit naar veldzijde gedateerd 1610. Later toegevoegde aanbouwsels. Ten noorden, naast schuur, bakhuis.


ID: 38324 | Bouwkundig element

Hoeve Axelwalle

Houtbulkstraat 17 (Deinze)
Nog gedeeltelijk omwalde hoeve met grotendeels circa 1850 vernieuwde en nu goed verzorgde gebouwen, gelegen in de straatbocht, met ijzeren toegangshekken ten westen naast de schuur en ten zuiden op de plaats van de oude toegang, in het verlengde van een veldweg.


ID: 35377 | Bouwkundig element

Hoeve Ter Varent

Moorstraat 7 (Deinze)
Hoeve met losse bestanddelen met sterk gemoderniseerde boerenwoning van één bouwlaag onder zadeldak. Enkel het volume van het vrij hoge huis en een gecementeerd linker zijaandak verwijzen naar de oude kern. Een recent aangebracht huisnaambord vermeldt het jaartal 1324 als eerste vermelding. Een gedeelte van de vroegere rechthoekige omwalling bleef bewaard.


ID: 38123 | Bouwkundig element

Hoeve Kapelanij of Klein Ooidonk

Ooidonkdreef 22-24 (Deinze)
Omgracht goed met ijzeren toegangshek aan betonnen pijlertjes. Verharde weg en boomgaard vooraan. Huidig gebouw van acht traveeën en twee bouwlagen onder mank zadeldak tussen zijaandaken met vlechtingen, minstens opklimmend tot de 17de eeuw, vermoedelijk in de loop van de 18de eeuw reeds verhoogd vooraan. Bakstenen dienstgebouwtjes met zeshoekig houten duiventorentje.


ID: 38122 | Bouwkundig element

Kasteel van Ooidonk

Ooidonkdreef 7-11 (Deinze)
Vanaf 1594 wederopbouw en gedeeltelijke nieuwbouw van het kasteel in renaissancestijl waarbij het ongeveer zijn huidige vorm kreeg: een harmonische vermenging van middeleeuwse feodale strengheid en beredeneerde vormschoonheid van de renaissance. Conciërgewoning gebouwd circa 1870 door architect Cl. Parent bij de nieuwe hoofdingang van het domein in de noordhoek.