548 resultaten


ID: 38075 | Bouwkundig element

Site Kasteel van Astene

Parijsestraat 34, 34A (Deinze)
Voormalig domein van het Kasteel van Astene, met nieuwe paviljoenen ingeplant in het oude nog omgrachte domein van het kasteel. In oorsprong mogelijk een site met walgracht met afzonderlijk omwalde motte met opperhof en neerhof en tuinen binnen een tweede rechthoekige omwalling. Behouden park met vijver. en 19de-eeuwse ijskelder onder een beboomde heuvel bij de vijver.


ID: 38030 | Bouwkundig element

Goed 't Overakker

Schave 55 (Deinze)
Nog deels omgrachte, achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen op verhard erf met toegangshek aan betonnen pijlertjes in het westen. Bakstenen woonhuis van zes traveeën onder zadeldak, begin 20ste eeuw gebouwd op de gedempte gracht. Ten noorden, vroeger woonhuis, nu stallen, van negen traveeën onder zadeldak met oudere kern en deels begroeide bakstenen schuur met wagenhuis ten zuiden.


ID: 38334 | Bouwkundig element

Hoeve Petuelle

Terdonckstraat 27 (Deinze)
Ver achterin gelegen, voorheen omgrachte hoeve met ijzeren hek tussen vierkante gemetste pijlers boven een brug over de walgracht aan de noordzijde. Voormalig woonhuis, opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw, nieuw woonhuis met klokkenstoel uit het vierde kwart van de 19de eeuw, schuur eveneens uit het vierde kwart van de 19de eeuw en stallen met mestvaalt ervoor.


ID: 35302 | Bouwkundig element

Hoeve Goed 't Exaarde

Vaartstraat 1 (Deinze)
Heden nog gedeeltelijk rechthoekig omgrachte hoeve met losse bestanddelen met dwarsschuur, varkensstal en bakhuisje met zeer oude geschiedenis. De huidige hoevegebouwen dateren vermoedelijk uit eind 18de eeuw, tweede helft 19de eeuw, met uitbreiding uit het derde kwart van de 20ste eeuw. Toegankelijk via blauwgeschilderd ijzeren hek tussen vierkante bakstenen hekpijlers naast Sint-Philomenakapel. Ten oosten, groot boerenhuis van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder schilddak.


ID: 35304 | Bouwkundig element

Hoeve Ter Voorde

Vaartstraat 5 (Deinze)
Hoeve met losse bestanddelen in boomgaard; toegankelijk via ijzeren hek tussen bakstenen pijlers met niskapelletje. Ten oosten van het erf, slingervormige vijver, vermoedelijk resten van de vroegere omwalling. Boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak uit de 18de tot 19de eeuw. Grote dwarsschuur onder zadeldak en varkensstallen.


ID: 35512 | Bouwkundig element

Kasteel Ter Wallen

Veldestraat 21-23 (Deinze)
Omgracht goed, gelegen aan de Kale en tegenover het kasteel van Kervyn de Meerendré. Eenvoudig kasteeltje van zeven traveeën en twee bouwlagen, waarschijnlijk wederopbouw van circa 1800. Over walbrug, ten noorden, muur met korfboogpoort met zandstenen negblokken en waterlijst, waarin nu een gietijzeren hek hangt, en bekroond met kantelen. Ten oosten, stallen. In gebouwtje ernaast met trapgevel, hovenierswoning.


ID: 35516 | Bouwkundig element

Kasteel van Kervyn de Meerendré

Veldestraat 48 (Deinze)
Neoclassicistisch kasteel van eind 17de eeuw in mooi aangelegd omwald park naar Engels model. Kasteelpark toegankelijk via ijzeren hek tussen veelhoekige bepleisterde hekpijlers met bolbekroning. Verschillende aanhorigheden waaronder twee wagenhuizen, een schuur, een merkwaardig gebouwtje aan de vijver, vermoedelijk bakhuis en hondenhok. Eenvoudige oranjerie ten noorden in moestuin, in de eerste helft van de 19de eeuw tegen de ovale omheiningsmuur aangebouwd.


ID: 35332 | Bouwkundig element

Herenhuis en oudere hofstede

Warandestraat 27 (Deinze)
Alleenstaand herenhuis en oudere hofstede; nu dienstgebouw; gelegen binnen een meerdelige circulaire omgrachting. Huidig uitzicht vermoedelijk uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Verankerde, beraapte lijstgevel met dubbelhuisopstand. Ten westen, buiten de omwalling gelegen, vroegere hoeve.


ID: 38046 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Hof ter Linden

Westaarde 24 (Deinze)
Nog deels omgrachte en omhaagde hoeve met losse bestanddelen op het voorerf. Op een terp gelegen boerenwoning van zeven traveeën en onder zadeldak, mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw. Rechts aangebouwde bakstenen stallen onder lager zadeldak, uit eind 19de eeuw en parallel dienstgebouwtje. Bakstenen stallen en schuur onder zadeldak, uit de 19de eeuw.


ID: 35411 | Bouwkundig element

Hof te Landegem

Westhoek 25 (Deinze)
Heden hoeve met losse bestanddelen met nog bestaande vijver als een gedeelte van de vroegere omgrachting; vermoedelijk heropgebouwd begin 19de eeuw.