544 resultaten


ID: 33786 | Bouwkundig element

Herenhuis

Doornzele Dries 9 (Evergem)
Alleenstaand herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (roofing), gelegen in een tuin met ijzeren afsluiting en hek, vermoedelijk van circa 1876 en aangepast circa 1915.


ID: 33816 | Bouwkundig element

Kasteel Huis ter Burcht

Fortune De Kokerlaan 11 (Evergem)
Voormalig kasteel zogenaamd "Huis ter Burcht", sedert 1958 gemeentehuis. Voorheen kasteel gelegen in dubbele cirkelvormige omwalling. De middeleeuwse burcht werd gebouwd door de heren van Evergem, sinds de 11de eeuw de heren van Dendermonde, die na de invallen van de Noormannen aangesteld werden als voogden van Evergem in het Sint-Baafsdomein.


ID: 33819 | Bouwkundig element

Herenhuis

Gentweg 12 (Evergem)
Alleenstaand herenhuis in beboomde tuin, afgesloten met ijzeren hek tussen witgeschilderde bakstenen hekpijlers, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw.


ID: 33848 | Bouwkundig element

Kasteeldomein ten Bosch

Kramershoek 2-6 (Evergem)
Voorheen zogenaamd "Goed ten Hulle " of "Kasteel van Crombrugghe", thans "Domein ten Bosch". Oudste vermelding van het "kasteel ten Hulle" in 1375.


ID: 33915 | Bouwkundig element

Kasteel van Evergem

Vurstjen 25, 33 (Evergem)
Het voormalige zogenaamde Kasteel van Evergem, nu behorend bij Het Molenschip, kent een boeiende geschiedenis die opklimt tot de middeleeuwen en nauw verbonden is met het ontstaan en de geschiedenis van de gemeente Evergem.


ID: 135119 | Landschappelijk geheel

Kongoberg

Galmaarden, Tollembeek, Vollezele (Galmaarden), Nieuwenhove, Waarbeke (Geraardsbergen), Denderwindeke (Ninove)
De Kongoberg (hoogte 105 meter boven zeespiegel) ligt ten zuiden van het gehucht Nieuwenhove en ten westen van de weg Denderwindeke-Vollezele. Tussen de Dender- en Markvallei liggen heuvelruggen die tevens als waterscheiding dienen. Tot in de eerste helft van de 18de eeuw was de Kongoberg bebost. Het Molenbos is hiervan een laatste restant. Ten oosten van Hof ten Berg lag reeds op het einde van de 18de eeuw een koutercomplex. De perceelsrandbegroeiingen zijn intussen grotendeels verdwenen. De beide vierkantshoeven Hof ten Berg en Hof te Leisbroek dateren uit de 18de eeuw.


ID: 135239 | Landschappelijk geheel

Kasteeldomein Baudries en omgeving

Dikkelvenne (Gavere)
Het kasteeldomein Baudries werd al in de 14de eeuw vermeld als leen van de heerlijkheid Gavere. In de 19de eeuw werd de kerk van Dikkelvenne herbouwd op grond van het kasteeldomein. Na het sneuvelen van de zoon van de graaf in WO I, worden in 1921 twee monumenten tegen de voorgevel van de kerkmuur aangebracht. De hoofdingang van het kasteel is gelegen in de Kerkstraat die oorspronkelijk beplant was met een rij olmen die later vervangen werden door een dubbele rij beuken. Rondom het kasteeldomein ligt een uitgebreid park met grasperken, mooie exotische boomsoorten en coniferen. Enkel het kasteel en de rechterbijgebouwen worden nu nog door de slotgracht omringd. Rond het park ligt een bos en in het noorden en oosten wordt het kasteeldomein begrensd door de valleien van de Dikvijversbeek en de Boeversbeek. Deze valleien zijn deels ingericht als grasland en liggen deels onder bos.


ID: 36122 | Bouwkundig element

Kasteel Baudries

Kerkstraat 5 (Gavere)
Reeds vermeld als leen van de heerlijkheid van Gavere in de 14de eeuw, namelijk als pachtgoed met watermolen op de Boeverbeek, in het bezit van belangrijke Gentse patriciërsfamilies. Thans nog imposant classicistisch getint kasteel met hoofdgebouw van dertien traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak.


ID: 134183 | Landschappelijk element

Restant van de kasteeltuin van Rummen

Kasteellaan 17 (Geetbets)
Hoevegebouwen en hoektoren uit het tweede kwart van de 17de eeuw, toebehorend aan het in 1906 afgebroken kasteel van Rummen, omgeven door een tuin met restanten van de oude ringgracht; relicten van een kasteelcomplex uit 1629 met parterre­tuin en dreven.


ID: 41830 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie Sint-Ambrosiusparochie met tuin

Persoonstraat 55-56 (Geetbets)
Pastorie met aanhorigheden gebouwd omstreeks 1630, classicistisch verbouwd tijdens het tweede kwart van de 18de eeuw, gelegen in een door een ringgracht omgeven tuin van 70 are; een gedeelte (16 are) van de tuin werd rond 1820 als 'Engels hof' omschreven.