545 resultaten


ID: 79040 | Bouwkundig element

Kasteeldomein van Bossuit

Bouvriestraat 3-5, Doorniksesteenweg 381 (Avelgem)
Het kasteel naar ontwerp van architect Le Saffre vormt een exponent van de neoclassicistische strekking in de kastelenbouw, geïnspireerd op de Franse, voornamelijk Loire-kastelen, voorzien van een merkwaardig en belangrijk interieur. De oranjerie en afhankelijkheden kaderen in de algehele renovatie van het domein (1850-1870) onder graaf Henri de Beauffort.


ID: 135141 | Landschappelijk geheel

Kasteeldomein Rijkevelde en omgeving

Oedelem (Beernem), Assebroek, Sint-Kruis (Brugge), Sijsele (Damme)
Door de arme zandgrond was dit gebied tot de 18de eeuw een wastine die benut werd als gemeenschappelijke graasgrond met heidevegetatie en enkele verspreid gelegen veldvijvers. In de 18de eeuw en het begin van de 19de eeuw werden deze minder goeie landbouwgronden aanvankelijk met loofbomen bebost, later met naaldbomen. Het landschap wordt gestructureerd door het reliëf (landduinen) en de hydrografie: centraal in de ankerplaats loopt de Meersbeek van Sijsele in west-zuidwestelijke richting. De Loweiden zijn een complex van voornamelijk weilanden en in mindere mate akkerlanden met een zeer kleinschalige percelering die historisch vrij stabiel is. De bebouwing (onder meer kasteel Rijkevelde, Hof ter Leiden en kasteel Ten Torre) bevindt zich vooral aan de rand van de vallei op hoger gelegen gronden. In de noordwestelijke uithoek ligt het natuurgebied Schobbejakshoogte.


ID: 89021 | Bouwkundig element

Kasteel Reigerlo

Hulstlo 2 (Beernem)
Het kasteel werd gebouwd in opdracht van de Brugse bankier Felix Dujardin in de jaren 1846-1847. Volgens het kadaster gebouwd circa 1852.


ID: 38894 | Bouwkundig element

Pastorie Sint-Goriksparochie

Vroenenbosstraat 5 (Beersel)
Traditionele pastorie door jaarankers gedateerd 1768 en ingeplant op een ruim perceel met aan de straat een poortgebouw uit dezelfde periode en ten oosten de bewaarde omgrachting van de oudere pastorie.


ID: 134454 | Landschappelijk element

Slotgracht van het Hof ter Bruggen

Werchtersesteenweg (Begijnendijk)
Relicten van een feodaal kasteel (hooghof-neerhofstructuur), omgebouwd tot 'huis van plaisantie' in de 16de eeuw met moestuin en 'lustgrond'; rond 1880 afgebroken maar het patroon van slotgrachten bleef gedeeltelijk bewaard.


ID: 10025 | Bouwkundig element

Kasteel Gestelhof

Gestelhof 9 (Berlaar)
Rechthoekig omgracht waterkasteel in traditionele, neo-Vlaamserenaissance- en neobarokstijl, uit de tweede helft van de 16de eeuw, het vierde kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw; halfrond neerhof aan westzijde.


ID: 10043 | Bouwkundig element

Hof van Rameyen

Rameyenstraat 4-5 (Berlaar)
In kern opklimmend tot de 13de eeuw. Volgens J.B. Stockmans vermoedelijk opgericht als steen der Familie Berthout of mogelijk als bolwerk ter bescherming aan de Nete.


ID: 84655 | Bouwkundig element

Landhuis Blauwhof

Blauwhofdreef 4 (Berlare)
Voormalige buitenplaats, teruggaand op een omgrachte hoeve. Geïsoleerde site met walgrachten. Het huidige nog deels omgracht kasteeltje bezit het voorkomen van een herenhuis bestaande uit een hoog opgaand middendeel geflankeerd door in de 20ste eeuw gewijzigde lagere zijvleugels. Centraal huis van vier traveeën breed met verhoogde begane grond en bovenverdieping onder pannen zadeldak, wellicht een laat-18de-eeuws volume. Achterin gelegen vrijstaande bakoven met koe- en varkensstal.


ID: 17162 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Hof ter Welle

Anna Piersdreef 1-2, Lesseliersdreef 49A (Beveren)
Kasteel aan het einde van een dreef met beuken en wilde kastanjelaars. Brede ovale omwalling waarbinnen een ruime, trapezoïdale voorkoer met schoolgebouwen en ten oosten ervan - bereikbaar langs een bakstenen brug op drie korfbogen - het kasteel op rechthoekige plattegrond.


ID: 201044 | Bouwkundig element

Fort van Haasdonk

Bankstraat 3X (Beveren)
Het fort van Haasdonk is een betonnen pantserfort uit de buitenste fortengordel van de vesting Antwerpen, gebouwd in 1906-1914. In die periode werd de buitenste fortengordel met 25 forten en schansen uitgebreid, waaronder het fort van Haasdonk. De vesting Antwerpen bereikte toen haar maximale uitbreiding.