547 resultaten


ID: 28230 | Bouwkundig element

Domein 't Oud Kasteel

Scheldestraat 4 (Wortegem-Petegem)
't Oud Kasteel is een omgracht kasteel in classicistische stijl dat in 1789-1790 werd gebouwd op de ruïnes van de versterkte burcht in opdracht van Judocus Clemmen, naar verluidt naar ontwerp van architect David 't Kindt. Vroeger indrukwekkend rechthoekig bak- en natuurstenen gebouw. Vandaag rest er een ruïne van één bouwlaag met vijf traveeën geleed door pilasters. Ten westen, voormalig koetshuis.


ID: 14515 | Bouwkundig element

Kasteel Bautersemhof

Boutersemdreef 15 (Zandhoven)
Voormalig cijnshof van Bautersem, gelegen in een prachtig park, dubbele 8-vormige omgrachting met een honderdjarige ceder voor het kasteel.


ID: 14555 | Bouwkundig element

Huis De Hemel

Dorp 11 (Zandhoven)
Recent gerestaureerd en omwald herenhuis met oudere kern, doch meermaals verbouwd, onder meer in 1854-55 naar ontwerp van Joseph Schadde en in 1906 naar ontwerp van Louis Gife.


ID: 14527 | Bouwkundig element

Kasteel Hof van Liere

Hofeinde 2-3 (Zandhoven)
Dubbel omgracht kasteel gelegen in prachtig domein met onder meer statige beukendreef, verbouwd en gerestaureerd door J.J. Meyers in het eerste kwart van de 19de eeuw.


ID: 14603 | Bouwkundig element

Kasteel Hovorst

Hofstraat 4 (Zandhoven)
Omwald en omhaagd kasteel in as van een beukendreef, huidig uitzicht kreeg het kasteel bij de verbouwing van 1913-14 naar ontwerp van architect Pierre Langerock.


ID: 14549 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Montens

Kasteelstraat 1 (Zandhoven)
Het huidig uitzicht van het kasteel gaat voornamelijk terug tot de 18de eeuw. Het kasteeldomein omvat naast het kasteel een park met vijver, prachtige dreven, akkers en weilanden. Het kasteel beschikt nog over een gedeeltelijke slotgracht.


ID: 135168 | Landschappelijk geheel

Kasteeldomein van Loppem en Hof van Breda

Loppem (Zedelgem)
Deze ankerplaats omvat het omgrachte kasteeldomein van Loppem omringd door een park in landschappelijke stijl met o.a. een doolhof en ijskelder en wordt begrensd door een dreef. De U-vormige Hoeve De Rode Poort is het neerhof van het verdwenen middeleeuwse kasteel Breda en ligt in een groot weilandcomplex met gave knotbomenrijen en houtkanten, aansluitend op enkele dreven.


ID: 209979 | Bouwkundig element

Kasteeldomein ter Mote

Beukenweg 10, Stationsstraat 3 (Zedelgem)
De kern van het landhuis ter Mote dateert uit 1841 (mogelijk ouder). Het kasteel wordt omgeven door een landschapspark met spiegelvijver, ijskelder, grottencomplex en tuinpaviljoen.


ID: 209986 | Bouwkundig element

Kasteeldomein van Loppem

Steenbrugsestraat 22, 26-28, 26A-B (Zedelgem)
Omgracht, neogotisch kasteel (1858-1863) in een park met vijver, doolhof, poortgebouw met brug, stallingen, koetshuizen, manège, klein paviljoen ongeveer uit dezelfde periode van het kasteel.


ID: 84095 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Hof ten Goede

Lokerenbaan 277 (Zele)
Hof ten Goede gaat terug op een rechthoekige omgrachte site met kasteel ingeplant aan de noordzijde, en aansluitend kasteelbos ten zuiden. Restanten van de omgrachting zijn bewaard aan de noord-, west- en zuidzijde. Het neoclassicistische kasteel van circa 1840 bewaart in de oostvleugel de meeste elementen van vroegere bouwfases. In de zuidwesthoek van de omgrachting, stallencomplex met koetsierswoning en koetshuis, gebouwd circa 1840 naar ontwerp van architect Louis Minard.