547 resultaten


ID: 2477 | Bouwkundig element

Kasteel Befferhof

Befferdreef 15 (Bonheiden)
Omgracht kasteel in neo-Vlaamserenaissance-stijl met omringend, met beuken en platanen beboomd park, gelegen nabij de grens met Mechelen en het natuurgebied Mechels Broek.


ID: 3066 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Hollaken

Hollakenbaan 7-13 (Bonheiden)
Het neoclassicistisch kasteel Hollaken is gelegen tussen de Dijle en de Hollakenbeek en dateert van circa 1832. Het omgracht kasteel is omgeven door een park.


ID: 3099 | Bouwkundig element

Kasteel Weyneshof

Weynesbaan zonder nummer (Bonheiden)
Omgracht kasteel door een beukendreef verbonden met de Weynesbaan. Latere bijgebouwen ten noorden, gelegen buiten de omgrachting.


ID: 2515 | Bouwkundig element

Kasteel Zellaer

Zellaerdreef 1 (Bonheiden)
Omgracht middeleeuws geïnspireerd kasteel van 1885 met omringend park toegankelijk via een ijzeren hek aan de Oude Baan.


ID: 134462 | Landschappelijk element

Tuin van de  Onze-Lieve-Vrouwepastorie

Ravesteinstraat 22 (Boortmeerbeek)
Pastorietuin van 80 are; oorspronkelijke aanleg met omgrachte pastorie uit begin 17de eeuw; het pastoriegebouw werd verbouwd rond 1760 en vooral in 1880, toen ook de tuin werd heraangelegd en beplant met enkele zeldzame boomsoorten.


ID: 32003 | Bouwkundig element

Kasteel van Rijkel

Dionysius van Leeuwenstraat 23 (Borgloon)
Het kasteel van Rijkel was de residentie van de heren van Rijkel, waarvan de oudst vermelde een ridder Renerus de Ryckle is. Vanaf de tweede helft van de 14de eeuw is de heerlijkheid in het bezit van de familie Bolle van Rijkel.


ID: 31874 | Bouwkundig element

Kasteel van Gorsleeuw met kasteelhoeve

Hoogstraat 33-35 (Borgloon)
Het kasteel was de residentie van de heren van Gorsleeuw.


ID: 31935 | Bouwkundig element

Kasteel van Hoepertingen

Kasteelstraat 10 (Borgloon)
Waterkasteel gelegen tegenover de kerk. Waarschijnlijk gebouwd door Jan-Willem van Scharenberg in eerste kwart 17de eeuw, nadat hij in 1617 de heerlijkheid en het kasteel van Hoepertingen kocht van Ernest d'Arenbergh de La Marck.


ID: 32024 | Bouwkundig element

Kasteel de Tornaco

Romeinse Kassei 4-5 (Borgloon)
Het kasteel is gelegen in een zeer mooi park, dat vrijwel de hele vallei van de Herkbeek op het grondgebied van Voort beslaat. Het is aangelegd in Engelse stijl, de voormalige slotgracht werd omgevormd tot vijver.


ID: 31855 | Bouwkundig element

Kasteel van Rullingen met Engels park

Rullingen 1 (Borgloon)
De heren van Rolinghen waren leenmannen van de graven van Loon. De oudst bekende telg is Egbert die in 1135 vermeld wordt als getuige bij de stichting van de abdij van Averbode.