548 resultaten


ID: 216066 | Bouwkundig element

Schans Drijhoek

Pauwelslei 18 (Brasschaat)
Schans Drijhoek is een van de 12 schansen die in de periode 1906-14 tussen de forten van de buitengordel rond Antwerpen werden gebouwd om de intervallen tussen de forten te dekken. De schans is gelegen op een ovaal eiland, met er rond een bewaarde aarden bedekking en brede gracht, te midden van een bebost terrein. De gebouwen van de schans zijn in goede staat maar sterk verbouwd.


ID: 135009 | Landschappelijk geheel

Domein De Hees

Sint-Lenaarts (Brecht), Rijkevorsel (Rijkevorsel)
Het domein ‘De Hees’ betreft een van oudsher bestaand herengoed, dat toebehoorde aan de heer die de streek bezat en bestuurde. Het landschap bestaat uit een centraal bebost gebied rond het jachtkasteel ‘de Hees’, gelegen binnen een open agrarische omgeving. Reeds rond 1500 werden de namen ‘de Heze’ en ‘Heeshof’ voor de locatie van het huidige domein gebruikt, maar het betroffen op dat ogenblik nog woeste gronden. Het huidige landschapsbeeld van de ankerplaats ‘Domein de Hees’ ontstond door ontginning van de oorspronkelijke heidegronden in de 18de eeuw. Terwijl de meeste ontginningen in de streek werden uitgevoerd met het oog op het creëren van landbouwgronden, gebeurde het hier in functie van de aanleg van een jachtgebied. In 1757 werd in het centrum van het aangeplante bos een stervormig jachtkasteel of paviljoen gebouwd, later werd dit gebouw gerestaureerd en vergr


ID: 12857 | Bouwkundig element

Hoeve en omwalling

Paepestraat 1 (Brecht)
Moderne hoeve met bewaarde omwalling van de vroegere hoeve Verbrandhof, laatst genoemde gesloopt in 1976.


ID: 135128 | Landschappelijk geheel

Polders nabij Dudzele

Dudzele, Koolkerke (Brugge), Damme (Damme)
Deze ankerplaats ligt quasi volledig in het zogenaamd oudland-poldergebied en toont nog het typische grondgebruik gerelateerd aan de fysische structuur van kreekruggronden en komgronden. In het uiterste noordoosten van de ankerplaats ligt een stuk in het zogenaamd middelland-poldergebied. Op de drogere kreekruggronden treft men nog (vooral) akkerland aan. hierop komen ook de verspreide bebouwing en de wegen voor. Hier en daar liggen enkele hoogstamboomgaarden bij de hoeves. De komgronden zijn van oudsher grasland en vertonen microreliëf. Tussen de onregelmatige weilandpercelen zijn talrijke grachtjes aanwezig. Het grasland heeft een belangrijke floristische en faunistische waarde. De dorpskern van Dudzele is opgenomen in de ankerplaats.


ID: 74764 | Bouwkundig element

Kasteel Bloemendale

Bloemendalestraat 8 (Brugge)
Kasteel met grosso modo L-vormige plattegrond gelegen ten oosten van de omwalling. Huidig uitzicht is fasegewijs tot stand gekomen.


ID: 74847 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Forreist

Doornstraat 215 (Brugge)
Het domein Forreist met het kasteel, voormalig remisegebouw, hoeve met aanhorigheden, een toegangsdreef en enkele vroeg-romantische parkstructuren, is een uniek ensemble en totaalconcept in empirestijl naar ontwerp van de Brugse architect J.F. Van Gierdegom, initieel gebouwd omstreeks 1808-1815 in opdracht van Anselme de Peellaert, kamerheer van Napoleon Bonaparte. Het kasteel werd in 1907-1909 uitgebreid naar ontwerp van architect Louis Ernest Charles.


ID: 71856 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Ten Berge

Dudzeelse Steenweg 311-313 (Brugge)
Het kasteeldomein Ten Berge bestaat uit het kasteel met neerhof, gelegen in een park omgeven door een deels dubbele gracht. Het park is aangelegd in landschappelijke stijl met overwegend kronkelende lijnen. Een dubbele dreef populieren vormt de noordelijke grens van het kasteeldomein.


ID: 71860 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Groene Poort

Dudzeelse Steenweg 460, 464, 460A (Brugge)
Het kasteeldomein Groene Poort bestaat uit een vrijstaand landhuis met park, tuin, en nutsgebouwen. Rondom het kasteeldomein liggen weilanden, oorspronkelijk deel uitmakend van de site. Het neerhof omvat een hoeve met losse bestanddelen met een 19de-eeuws bakhuis en een 17de-eeuwse duiventoren.


ID: 71866 | Landschappelijk element

Fort van Beieren

Gemeneweidestraat zonder nummer (Brugge)
Aarden fort uit het begin van de 18de eeuw, door de Franse genietroepen aangelegd bij het begin van de Spaanse successieoorlog. Het oorspronkelijk 22,5 ha grote fort is opgebouwd uit wallen, grachten, bastions en een middenplein.


ID: 74902 | Bouwkundig element

Kasteel Het Steentje

Gistelse Steenweg 423 (Brugge)
Volledig omwald kasteel bereikbaar via een bakstenen brug aan de oostzijde bestaande uit twee spitsboogvormige bogen bovenaan voorzien van een balustrade. Kasteel op rechthoekige plattegrond met in de zuidoosthoek een ronde torenuitbouw.