7 resultaten


ID: 135098 | Landschappelijk geheel

Bertembos en Grevensbos

Bertem (Bertem), Veltem-Beisem, Winksele (Herent), Meerbeek (Kortenberg), Heverlee (Leuven)
De na de middeleeuwen gescheiden boscomplexen Bertembos en Eikenbos-Grevensbos zijn omringd met akkerland met soms nog primitieve veldindeling. Tussenin ligt het gehucht “Bertembos”. Oude verbindingswegen doorkruis(t)en het gebied met Zeventommen als knooppunt. Door zijn hoge ligging op Diestiaanheuvelruggen biedt Bertembos fraaie vergezichten langs colluviale dalletjes, droge depressies en holle wegen naar de omringende valleien van de Voer en de Molenbeek. Droge leemgronden hebben onder bos een dikke A-horizont. Langs hellingen en depressieranden dagzoomt tertiair substraat. De bosperimeter is sinds 1850 nagenoeg ongewijzigd. Sporen van een boswal bleven bewaard. Qua soorten en leeftijd van de boométage behoort Bertembos tot de rijkste en meest gevarieerde van de regio. De kerselaars behoren tot de oudste van België.


ID: 135112 | Landschappelijk geheel

Akrenbos

Bever (Bever)
Akrenbos is gelegen tussen Lessines en Bever en maakt deel uit van een groter boscomplex Bois d’Acren op het grondgebied van de provincie Henegouwen. Het ligt op de flank van een beekdal, de Arenbergbeek. Het beekdal herbergt een typische bronbosflora. Het zuidelijk deel wordt Bos del Gouffe genoemd. In het oostelijk deel liggen meerdere percelen gras- en akkerland.


ID: 206861 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Gellenberg

Gellenberg 93-97, 93A (Lubbeek)
Langgerekt, tweelaags 18de-eeuws landhuis met opeenvolgende uitbreidingen circa 1850, 1907, 1911 en 1930, diverse bakstenen bijgebouwen uit de 18de eeuw en later, gelegen in een domein dat begin 19de eeuw in vroeg-landschappelijke stijl werd heraangelegd.


ID: 132516 | Landschappelijk element

Houtwal en knoteikenrij bij kampontgining

Kammestraat zn (Lummen)
Het weiland maakt deel uit van een voormalig kamp en is langs drie zijden omringd door een wal. De wal met knoteiken en de brede houtwal langs de weg ten noordwesten van het weiland zijn representatieve voorbeelden van het voorkomen van traditionele houtige beplantingen in de streek.


ID: 301152 | Landschappelijk element

Heideontginning Halfbunders

Oude Baan (Maasmechelen)
Met het toponiem Halfbunders wordt een relict aangeduid van de 19de-eeuwse heideontginning. Het rechthoekig ontginningsblok ligt geënt op de Oude Baan en wordt in twee gedeeld door de deels onverharde Bundersweg.


ID: 303098 | Landschappelijk element

Wal rond middeleeuws domein Donderslag

Donderslagweg zonder nummer (Oudsbergen)
Donderslag is een middeleeuwse landbouwuitbating van de cisterciënzerinnenabdij Herkenrode (Kuringen). Herkenrode bezat een uitgebreid patrimonium. In een agrarische samenleving vormde het grondbezit de economische grondslag voor het voortbestaan van de abdij. Sinds haar stichting op het einde van de 12de eeuw verwierf Herkenrode niet minder dan 13 landbouwbedrijven en bezat ze eind 17de eeuw ongeveer 2800 ha grond. Donderslag vormde het meest noordelijk gelegen landbouwdomein. Samen met Bokrijk in Genk en het Olmenhof in Stokrooi was het een veeteeltbedrijf, dat uitgebreide graasgronden in de gemeenschappelijke heide vond.


ID: 134521 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Schoolkolonie met siertuin van oudere villa

Westelsebaan 108 (Scherpenheuvel-Zichem)
In 1912-1913 in opdracht van Arthur Sieben gebouwde villa, omgebouwd tot schoolkolonie in 1920 en voorzien van een tuinaanleg, die slechts gedeeltelijk bewaard is. Omstreeks 1926-1927 werd achter de villa een grote vleugel opgetrokken door de 'Oeuvres des Colonies scolaires catholiques de l'Agglomération bruxelloise' in functie van opvang en onderwijs.