9 resultaten


ID: 135398 | Landschappelijk geheel

Westhoekduinen, duinen van Cabour, De Moeren en plateau van Izenberge

Adinkerke, De Panne (De Panne), Bulskamp, De Moeren, Houtem, Veurne (Veurne)
Deze ankerplaats omvat het gave zeeduinlandschap van strand en jonge duinen (Westhoekduinen, Krakeelduinen, het Calmeynbos en de Oosthoekduinen), het open poldergebied van Adinkerke, de fossiele binnenduinen van Adinkerke-Ghyvelde (met het domein Cabour en het Garzebekeveld), het rationeel ingerichte droogmakerijlandschap van de Frans-Belgische Moeren met een ringsloot, enkele resterende poldermolens en de zogenaamde Buitenmoeren en de overgang naar het Plateau van Izenberge met de dorpskernen van Houtem en Wulveringem en talrijke historische hoeven en gehuchten met landelijke bebouwing. De panoramische zichten naar de zee en naar het binnenland bieden weidse vergezichten.


ID: 125502 | Bouwkundig geheel

Domein Cabour

Cabourweg zonder nummer, Maerestraat zonder nummer, Moeresteenweg 139-141, Veldstraat zonder nummer, Woestijnstraat zonder nummer (De Panne)
Het domein Cabour omvat goed bewaarde relicten van de verdedigingsstructuren uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog evenals de goed bewaarde relicten van het militair hospitaal en van de eerste militaire waterwinning in het gebied aangelegd door het Belgisch leger in 1917. Het gebied herbergt tevens nog goed herkenbare relicten van het in 1908 opgerichte kasteeldomein Cabour.


ID: 47994 | Bouwkundig element

Waterproductiecentrum met woonhuis elektrieker-fonteinier

Waaistraat 2-4 (Eeklo)
Waterproductiecentrum (nummer 2) met woning (nummer 4) van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 23.07.1993.


ID: 18714 | Bouwkundig element

Tussengemeentelijke Maatschappij voor Waterbedeling

Stropkaai 10-14 (Gent)
Volgens kadastergegevens oprichting in 1883 van een machinegebouw voor waterdistributie met stoommachine aan de Stropkaai. Daarvoren kwam in 1900 (volgens kadastergegevens) een langgestrekt gebouw van veertien traveeën en anderhalve verdieping tot stand, onder links afgewolfd zadeldak.


ID: 305522 | Bouwkundig element

Pompstation en verzamelput

Broekstraat 150 (Leuven)
Op het terrein van de Watergroep gelegen langs de Broekstraat, zijn een loods en een achthoekig paviljoen uit 1890 bewaard. Ze werden opgericht als pompstation en verzamelput door de Waterleiding-Exploitatiemaatschappij van Rotterdam.


ID: 77743 | Bouwkundig element

Maria-Hendrikapark

Maria-Hendrikapark zonder nummer (Oostende)
Het Maria-Hendrikapark werd tussen 1888 en 1892 aangelegd naar ontwerp van E. Keilig op initiatief van koning Leopold II. Latere aanpassingen gebeurden onder leiding van ontwerper E. Lainé. Het park is aangelegd in een gemengde parkstijl met een algemene landschappelijke structuur waarbij de waterpartijen, het wegennet, de open grasperken en gesloten boompartijen kenmerkend zijn.


ID: 306864 | Bouwkundig element

Waterwinningsgebouw met conciërgewoning

August Nihoulstraat 161 (Scherpenheuvel-Zichem)
Authentiek en operationeel waterwinningsgebouw met aanpalende conciërgewoning in neotraditionele stijl uit 1910, gebouwd in opdracht van het gemeentebestuur van Scherpenheuvel-Zichem onder burgemeester Edm. Van Vinckeroy en schepenen Alb. Gemoets en P. Swinnen.


ID: 216731 | Bouwkundig element

Sint-Annapaviljoen met dienstwoning

Grote Hutsesteenweg 121 (Sint-Genesius-Rode)
Paviljoen volgens bouwaanvraag van 1950 en dienstwoning van 1952 opgetrokken in eclectische stijl.


ID: 215649 | Bouwkundig element

Pompgebouw

Remersdaal-Dorp zonder nummer (Voeren)
Voormalig pompgebouw gebouwd na de Tweede Wereldoorlog en gelegen achter de hoeve Het Hoes in de natte vallei aan de Remersdaalbeek.