1033 resultaten


ID: 34654 | Bouwkundig element

Tweegezinswoning en stal

Nieuwendam 10-12 (Aalter)
Tweegezinswoning van één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), uit de eerste helft van de 19de eeuw. Nummer 12, thans onbewoond. Gewitte gevel op gepikte plint; bouwnaad na eerste travee wijst op verschillende bouwfasen: vermoedelijk nummer 11 later bijgebouwd.


ID: 34681 | Bouwkundig element

Tweegezinswoning

Oostmolenstraat 241 (Aalter)
Voormalige tweegezinswoning, sedert midden de jaren 1950 in gebruik als varkensstal bij nummer 173.


ID: 34684 | Bouwkundig element

Drie boerenarbeiderswoningen

Oostmolenstraat 255, 259 (Aalter)
Eveneens 19de-eeuwse boerenarbeidershuisjes met geschilderde gevel op gepikte plint onder zadeldak (pannen). Nummer 185 gelegen aan de straat en nummer 187-189 achterin gelegen tweegezinswoning. Rechthoekige vensters met witte luiken.


ID: 301677 | Bouwkundig geheel

Omgeving Amerstraat en Bogaardenstraat

Amerstraat, Bekaflaan, Bogaardenstraat, Gasthuisstraat (Aarschot)
De Bogaardenstraat bevindt zich in het centrum van Aarschot ten noorden van de Demer aan de Hoogbrug en maakt deel uit van de historische verbindingsweg Diest – Lier die in de loop der tijden meermaals van naam veranderde.


ID: 41443 | Bouwkundig element

Woningen in traditionele stijl

Diestsestraat 18-20 (Aarschot)
Huizen in traditionele bak- en zandsteenstijl. Grondig verbouwde voorgevels.


ID: 41456 | Bouwkundig element

Lemen woning

Heldenstraat 584 (Aarschot)
Eénlaagshuis in leembouw, gedeeltelijk vernieuwd met baksteenmetselwerk.


ID: 41457 | Bouwkundig element

Lemen woning

Heldenstraat 585 (Aarschot)
Kleine woning met één verdieping; top van zijgevel afgedekt met Vlaamse pannen. Ten dele met baksteen hersteld.


ID: 41446 | Bouwkundig element

Woonhuis

Leuvensestraat 116 (Aarschot)
Huis met hoge sokkel, twee verdiepingen en zadeldak uit de 16de eeuw (?). Zijtrapgevels: hoog schouderstuk en acht van dekplaat voorziene treden.


ID: 41447 | Bouwkundig element

Woning met trapgevel

Martelarenstraat 2 (Aarschot)
Huis uit 16de of 17de eeuw(?). Trapgevel met overhoeks topstuk. Gevelordonnantie later gewijzigd.


ID: 38840 | Bouwkundig element

Woning

Brusselbaan 87 (Affligem)
Eénlaags 19de-eeuws dubbelhuis met nok evenwijdig aan straat. Witgeschilderde en bepleisterde baksteenbouw.