10 resultaten


ID: 75402 | Bouwkundig element

Brugwachtershuis bij brug 6 van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

De Lusthoven 36 (Arendonk)
De oorspronkelijke draaibrug werd in 1951 vervangen door de voormalige klapbrug en in 2002 door de huidige dubbele brug.


ID: 75451 | Bouwkundig element

Brugwachtershuis bij brug 4 van het kanaal   Dessel-Turnhout-Schoten

Moerenstraat 83 (Arendonk)
De oorspronkelijke draaibrug werd in 1940 vernield, in 1944 vervangen door een hefbrug en in 1951 door de nog aanwezige klapbrug. Zwaaikom aan noordzijde.


ID: 79856 | Bouwkundig element

Verbindingsdok tussen de Pierre Vandammesluis en het Boudewijnkanaal

Alfred Ronsestraat zonder nummer (Brugge)
Verbindingsdok tussen de Pierre Vandammesluis en het Boudewijnkanaal.


ID: 79915 | Bouwkundig element

Oud-Ferrydok

Lanceloot Blondeellaan zonder nummer (Brugge)
Gegraven bij de eerste fase van de havenaanleg (1896-1907) en op het plan zogenaamd "Darse n° 1". Toen onderdeel van de achterhaven, die de verbinding vormde tussen de zeesluis en het zeekanaal en bestond uit één dok en een zwaaidok (zie ontwerpplan van Couseau en Cousin van 1892). De benaming van het dok is afgeleid van het feit dat deze vanaf 1923 de aanlegplaats was voor de treinferrydienst van de London and North Eastern Railways, waarmee dagelijks bederfbare en breekbare goederen van het vasteland naar Groot-Brittannië (Harwich) konden worden verscheept.


ID: 85533 | Bouwkundig element

Sluizenstelsel

Watermolenweg zonder nummer (Grobbendonk)
Sluizenstelsel op de samenvloeiing van de Kleine Nete en de Aa. Bakstenen constructie van vóór de Tweede Wereldoorlog met voormalige zwaaikom.


ID: 88693 | Bouwkundig element

Keerdok

Rode-Kruisplein zonder (Mechelen)
Driezijdig dok met 350 meter kaaimuur, in 1905-1907 onder leiding van de ingenieurs Pierlot en Weyts gegraven.


ID: 56836 | Bouwkundig element

Houtdok en Zwaaidok

Houtkaai zonder nummer (Oostende)
Behoren samen met het Vlotdok tot de "Nieuwe Handelsdokken", de huidige Handelshaven, uitgevoerd in het kader van een uitbreiding van de haven van 1898 tot 1914. 1906: ten zuiden van het Zwaaidok wordt een rangeeremplacement aangelegd.1932-1936: bouw van nieuw goederenstation ten zuiden van de dokken. Houtdok van het Vlotdok gescheiden door een beweegb


ID: 56819 | Bouwkundig element

Zeewezendok

Tijdokkaai zonder nummer (Oostende)
Tijdokkaai z.nr. Zeewezendok, gegraven in 1875-1879, als onderdeel van een voorstel tot verbeteringswerken in een deel van de Voorhaven van 1869, o.m. de bouw van een vlotdok met een droogdok op een deel van de gronden van de vroegere vestingen. 1873: ontwerp door ir. A. Symon en E. Delcourt: bouwen sluis, het graven van een toegangsgeul vanuit de havengeul, het aanleggen van het Zeeweze


ID: 45599 | Bouwkundig element

Het sluizencomplex Plassendale

Plassendale zonder nummer (Oudenburg)
Sluizencomplex van twee getijdensluizen en zwaaikom ten noorden van Oudenburg op het noordoost-zuidwest-kanaal Plassendale-Nieuwpoort en haaks op het oost-west-kanaal Brugge-Oostende.


ID: 44020 | Bouwkundig element

Café Klein Zwitserland

Galerijpad 3 (Zwalm)
Café, begin 20ste eeuw gebouwd, gelegen aan spaarvijver van IJzerkotmolen met sluiswerk, achteraan in U-vormige opstelling kleine losstaande bijgebouwen.