Faq - veelgestelde vragen

Worstel je met een bepaalde vraag, of ben je op zoek naar enige duiding? Kijk even op deze pagina of je vraag reeds beantwoord werd. Geen antwoord gevonden? Stel dan hier jouw vraag.

Overzicht

 1. Wat is een vaststelling?
 2. Waar vind ik de “vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed”?
 3. Wat houdt een bescherming in?
 4. Hoe weet ik of een gebouw vastgesteld en/of beschermd is?
 5. Wat zijn de gevolgen van een vaststelling of bescherming?
 6. Op basis van welke criteria wordt een onroerend goed vastgesteld of beschermd?
 7. Ondersteunt het agentschap Onroerend Erfgoed lokale inventarisprojecten rond onroerend erfgoed?
 8. De informatie in de inventaris is fout.
 9. Hoe kan ik de zoekresultaten uit de databank opslaan op mijn eigen pc?
 10. Waarop slaan MD5 en SHA256?
 11. Hoe kan ik een kaart van de inventaris zien?
 12. Bieden jullie geowebservices aan?

1. Wat is een vaststelling?

Een van de instrumenten die de Vlaamse overheid kan inzetten om onroerend erfgoed te behouden, is de vaststelling van een inventaris. Hiermee bevestigt de minister bevoegd voor het onroerend erfgoed dat alle erfgoeditems op een vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en nog altijd bewaard zijn.

Een vaststelling is niet nieuw als het gaat over bouwkundig erfgoed. Sinds 2009 wordt de inventaris van het bouwkundig erfgoed jaarlijks vastgesteld. Erfgoedobjecten die waardevol zijn, maar niet beschermd, krijgen hierdoor toch een aantal rechtsgevolgen. Dit principe wordt nu uitgebreid naar vier bijkomende inventarissen. Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet in totaal minstens vijf vastgestelde inventarissen:

 • de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed
 • de vastgestelde landschapsatlas
 • de vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
 • de vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken
 • de vastgestelde inventaris van archeologische zones

Daarnaast kan ook een kaart van gebieden waar geen archeologie te verwachten valt vastgesteld worden.

Naast de vast te stellen inventarissen van het onroerenderfgoeddecreet, voorziet het varenderfgoeddecreet ook in de mogelijkheid om de inventaris van het varend erfgoed vast te stellen.

Wat de gevolgen van de vastgestelde inventarissen precies zijn, kan je hier nalezen.

Terug naar het overzicht

2. Waar vind ik de “vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed”?

Het besluit kan worden geraadpleegd op de besluitendatabank. De bijhorende aanduidingsobjecten vindt u in de in de inventarismodule met aanduidingsobjecten

Terug naar het overzicht

3. Wat houdt een bescherming in?

Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten: een beschermd monument, een beschermd cultuurhistorisch landschap, een beschermd stads- of dorpsgezicht en een beschermde archeologische site. Binnen elk van deze statuten is het mogelijk om een overgangszone in te stellen. Zo’n zone ondersteunt de erfgoedwaarde van het beschermde goed.

De rechtsgevolgen van een bescherming kan je hier nalezen.

Daarnaast kunnen schepen en boten, maar ook drijvende of via het water verplaatsbare technische installaties als varend erfgoed worden beschermd. Meer info over beschermd varend erfgoed vind je hier .

Terug naar het overzicht

4. Hoe weet ik of een gebouw vastgesteld en/of beschermd is?

Wanneer je een gebouw opzoekt in de inventaris staat op die pagina, onder de titel ‘juridische gevolgen’, vermeld of een gebouw al dan niet vastgesteld en/of beschermd is.

Terug naar het overzicht

5. Wat zijn de gevolgen van een vaststelling of bescherming?

De gevolgen van een vaststelling kan je hier nalezen.

De gevolgen van een bescherming kan je hier nalezen.

Terug naar het overzicht

6. Op basis van welke criteria wordt een onroerend goed vastgesteld of beschermd?

Wanneer een gebouw, landschap, archeologische site, boom, tuin of park wordt geselecteerd voor opname in een inventaris, vaststelling of bescherming, betekent dit dat dit item erfgoedwaarde heeft.

De criteria voor de selectie van items voor inventarisatie zijn ingebed in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. De selectie van het bouwkundig erfgoed gebeurt omwille van zijn archeologische, architecturale, artistieke, culturele, esthetische, historische, industrieel-archeologische, technische, ruimtelijk-structurerende, sociale, stedenbouwkundige, volkskundige of wetenschappelijke waarde. Deze waarden worden niet afzonderlijk beschouwd – het is het globale oordeel dat het uitgangspunt vormt van de evaluatie.

Voor opname in de inventaris dienen de waarden afgetoetst te worden binnen het kader of de schaal van die inventaris (bijvoorbeeld binnen een bepaalde regio of binnen een gemeente) en met inachtname van de inhoudelijke criteria die voor het specifieke inventarisatieproject werden bepaald.
Met andere woorden, de opname van een gebouw of object in de inventaris wordt nooit object per object besloten, maar steeds in het kader van de erfgoedwaardeafweging van een groep van gebouwen of objecten.

Terug naar het overzicht

7. Ondersteunt het agentschap Onroerend Erfgoed lokale inventarisprojecten rond onroerend erfgoed?

Het antwoord op deze vraag vind je hier.

Terug naar het overzicht

8. De informatie in de inventaris is fout.

Wij doen ons uiterste best om de informatie in de inventaris zo correct mogelijk aan te bieden. Het actualiseren van een dergelijke grote dataset is een immense inspanning die continu herhaald moet worden. Desondanks sluipen met de tijd onvermijdelijk opnieuw onvolkomenheden (door sloop, brand, hernummering) in de gegevens. Daarom is alle hulp welkom! Stoot je bij het raadplegen van de inventaris op gebouwen die ondertussen gesloopt of verdwenen zijn, of panden waarvan de straatnaam of het huisnummer niet meer kloppen, laat het ons dan weten via het contactformulier. Alvast bedankt!

Terug naar het overzicht

9. Hoe kan ik de zoekresultaten uit de databank opslaan op mijn eigen pc?

Bij alle zoekopdrachten binnen de inventaris is het mogelijk om de resultaten op te slaan als een csv-bestand. Dit bestandstype kan gelezen worden door onder andere MS Excel en OpenOffice Calc. Daarvoor vindt u in de rechterbovenhoek van het scherm het groene Excel-icoontje.

Nadat je een zoekopdracht hebt gegeven, ga je als volgt te werk:

 1. Klik rechts boven op volgend icoontje: Download als CSV-bestand
 2. Je krijgt een kadertje met als titel "relicten.csv"
  • Kies "Openen met Microsoft Office Excel"
  • OK
 3. Je krijgt nu een excellijst met gegevens die geordend zijn op ID-nummer. Nu zij er twee mogelijkheden: ofwel staan de gegevens mooi in kolommen (komt voor bij OpenOffice Calc) ofwel staan alle gegeven in één kolom (komt voor bij MS Excel), kolom A. In dit geval is stap 4 nodig.
 4. Bewerk de excellijst als volgt:
  • Selecteer kolom A
  • Klik bovenaan in het menu op Data / Tekst naar kolommen
  • Wizard:
   • Kies "Gescheiden" – Klik op Volgende
   • Keuzemogelijkheid "Gescheiden door komma" aanvinken – Volgende
   • Voltooien
 5. Sla het document op als excellijst op uw pc.

Terug naar het overzicht

10. Waarop slaan MD5 en SHA256?

Via deze pagina kunt u de pdf's met de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed downloaden. Bij elke download geven we de MD5 en SHA256 hash mee. Dit is een waarde die u kunt gebruiken om de integriteit van een bestand te valideren. Dit kunt u doen door een klein programmaatje te installeren en daarmee de MD5 of SHA256 hash van het gedownloade bestand te berekenen. Indien deze niet overeen komt met de waarde die bij het gedownloade bestand staat, dan is er iets misgegaan met de download of is het bestand gewijzigd in vergelijking met het bestand dat wij aanbieden.

Meer informatie over deze techniek kunt u vinden op Wikipedia of andere websites.

Terug naar het overzicht

11. Hoe kan ik een kaart van de inventaris zien?

Zie onze informatiepagina over kaarten en de vragen en antwoorden over kaarten.

Terug naar het overzicht

12. Bieden jullie geowebservices aan?

Aangezien de meeste van onze datalagen onder INSPIRE Annex I vallen, hebben we al enkele jaren publieke webservices in productie. U kan deze vinden op:

Terug naar het overzicht

 • 85.273 relicten bouwkundig erfgoed
 • 650 bouwkundige gehelen
 • 728 landschapsatlasrelicten
 • 138 archeologische zones
 • 822 tuinen en parken
 • 3.407 bomen en struiken
 • 134 vaartuigen
 • 266 orgels
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.