Gebeurtenis

Erfgoedonderzoek

erfgoedonderzoek
ID
101400
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/101400

Bronnen

Bron: Archief IAP
Type: archief
Datum: 2004

Bron: Segers G. (1987-1988) De bewoning in Klein-Brabant van de Metaaltijden tot de vroege-Middeleeuwen, in: Acta Archaeologica Lovaniensia 26-27, p. 24.
Type: literatuur
Datum: 1988
Toelichting: C.K.:Segers:1988a

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 16n5, p. 124-128.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 13n3, p. 21.
Type: literatuur
Datum: 1995
Toelichting: C.K.:Bouwen13n3

Bron: Archief IAP
Type: archief
Datum: 2004

Bron: Jansen J.E. (1946) Turnhout en de Kempen, Turnhout, p. 33.
Type: literatuur
Datum: 1946

Bron: X. (1907) Antiquités découvertes à Schoten, in: La Métropole 24-VIII, p. 1.
Type: literatuur
Datum: 1907

Bron: Janssens P. (1966) Het Gallo-romeins grafveldje van Grobbendonk, in: Noordgouw 6, p. 53-71.
Type: literatuur
Datum: 1966

Bron: Archief IAP
Type: archief
Datum: 2004

Bron: ANNAERT R., COOREMANS B., DESENDER K. en ERVYNCK A. 2004: Een midden-Bronstijdwaterput en een kuil uit de vroege Ijzertijd op de site Kapelleveld in Kontich, Archeologie in Vlaanderen VIII, 2001/2002, p. 79-103.
Type: literatuur
Datum: 2004
Toelichting: C.K.:Annaert:2004b

Bron: Map Luc Van Impe
Type: archief
Datum: 1974

Bron: map Luc Van Impe
Type: archief
Datum: 1974

Bron: Van Gansbeke P. (1955) Les trésors monétaires d' époque romaine en Belgique, in: Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie 101, p. 38.
Type: literatuur
Datum: 1955

Bron: Archief IAP
Type: archief
Datum: 2004

Bron: Archief IAP
Type: archief
Datum: 2004

Bron: De Maeyer R. (1937) De Romeinsche villa's in België, p. 291-292.
Type: literatuur
Datum: 1937
Toelichting: C.K.:DeMaeyer:1937

Bron: Archief IAP
Type: archief
Datum: 2004

Bron: Meex F. (1972) De urnenveldenkultuur in het gebied beneden-Maas en Schelde in de Ijzertijd. Een studie over de geografische verspreiding van de grafvelden en enkele aardewerksoorten, p. 34. (lic.thesis)
Type: literatuur
Datum: 1972
Toelichting: C.K.:Meex:1972a

Bron: Hasse G. (1909) La route ou chaussée romaine de Wommelghem (province d' Anvers) et les fers à cheval romains, in: Bulletin de la Société d' Archéologie de Bruxelles 28, p. CCXIII-CCXV, pl. V.
Type: literatuur
Datum: 1909

Bron: Biemans K. (1975) De Romeinse bewoning in de provincie Antwerpen, meer bepaald tussen Schelde, Rupel, Nete en Aa, in: Noordgouw 15, p. 30.
Type: literatuur
Datum: 1975

Bron: Verstappen P. (2000) Mortsel-Steenakker en omgeving, in: AVRA 2000, p. 85. (kaartje + inleiding)
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Verstappe:2000ab

Bron:
Type: vondstmelding
Datum: 2005

Bron:
Type: vondstmelding
Datum: 2005

Bron: Archief R. Annaert (exactere aanduiding op kaart)
Type: archief
Datum: 2000

Bron: Robberechts B.J.L. (2004) Ruilverkaveling Zondereigen. Gemeenten Baarle-Hertog, Merksplas, Turnhout en Hoogstraten. Een archeologisch-cultuurhistorisch vooronderzoek (RAAP-rapport 1084).
Type: literatuur
Datum: 2004
Toelichting: C.K.:Robberech:2004aa

Bron: Stroobant (1912)
Type: literatuur
Datum: 1912
Toelichting: deze verwijzing staat in RAAP-rapport

Bron: Bauwens-Lesenne (1965) Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen.
Type: literatuur
Datum: 1965

Bron: Robberechts B.J.L. (2004) Ruilverkaveling Zondereigen. Gemeenten Baarle-Hertog, Merksplas, Turnhout en Hoogstraten. Een archeologisch-cultuurhistorisch vooronderzoek (RAAP-rapport 1084).
Type: cartografie/iconografie/fotografie
Datum: 2004
Toelichting: C.K.:Robberech:2004aa

Bron: Sterckx P. (1963) Een offervaasje van 2000 jaar oud? Sterfput leidde tot oudheidkundige vondst te Halle, in: De nieuwe Gazet, 9 december 1963.
Type: literatuur
Datum: 1963

Bron: Stroobant L. (1908) Légendes et coutumes campinoises, in: Taxandria 5, p. 21.
Type: literatuur
Datum: 1908

Bron: Fremault Y. (1969) Nederzettingssporen uit de Ijzertijd in het Antwerpse. Verzameling A. Goossens (Oudheidkundige Repertoria reeks B., 4), Brussel, p. 49-53.
Type: literatuur
Datum: 1969
Toelichting: C.K.:Fremault:1969a

Bron: Bauwens-Lesenne M. (1965) Bibliografisch Repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI), p. 66.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Fremault Y. (1961) De bronstijd en de ijzertijd in de Kempen. Bibliografische inventaris, (lic.thesis KULeuven), p. 108.
Type: literatuur
Datum: 1961
Toelichting: C.K.:Fremault:1961a

Bron: Swiggers W. (1986) Studie van de lithische artefacten in het westelijk deel van de zuiderkempen en het mechelse, p. 24 (lic. Thesis)
Type: literatuur
Datum: 1986
Toelichting: C.K.:Swiggers:1986

Bron: Stroobant J. (1928) Vestiges d' habitats néolithiques à Malines, in Mechlinia 7, p. 65.
Type: literatuur
Datum: 1928

Bron: Bauwens-Lesenne M., 1965, Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (vanaf de vroegste tijd tot de Noormannen) Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische Repertoria VI, p. 127.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: archief IAP
Type: literatuur
Datum: 1965

Bron: Archief HavikLeuven
Type: archief
Datum: 2003

Bron: Bellens T. (2005) Archeologisch onderzoek naar de 16de eeuwse verbinding tussen stad en citadel en naar de Napoleontische scheepswerven in Antwerpen (Antw.), Archaeologia Mediaevalis (kroniek) 28, p. 64-66.
Type: literatuur
Datum: 2005
Toelichting: C.K.:Bellens:2005b

Bron: Herremans D. (2005) De ligging van de Karolingische vicus te Antwerpen: een onopgelost vraagstuk (Antw.), in: Archaeologia Mediaevalis (kroniek) 28, p. 109-114.
Type: literatuur
Datum: 2005
Toelichting: C.K.:Herremans:2005a

Bron:
Type: vondstmelding
Datum: 09-02-2006

Bron: Robberechts B. (2005) Domein de Merode. Archeologisch vooronderzoek. Studie uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij.
Type: literatuur
Datum: 2005
Toelichting: C.K.:Robberechts:2005

Bron: De Belie W. (1973) Herselt: oudheidkundige gegevens, Kontich.
Type: literatuur
Datum: 1973

Bron: Van Gehuchten F. (1997) Veerle, arm en trots. Laakdalse werkgroep voor geschiedenis en heemkunde, Tielt.
Type: literatuur
Datum: 1997

Bron: Van Gehuchten 1997: Veerle, arm en trots. Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde, Tielt.
Type: literatuur
Datum: 1997

Bron: Jansen J.E. 1936: Westerlo en de prinselijke familie de Merode, Turnhout.
Type: literatuur
Datum: 1936

Bron: Robberechts B. (2005) Domein de Merode. Archeologisch vooronderzoek. Studie uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij.
Type: literatuur
Datum: 2005
Toelichting: C.K.:Robberechts:2005

Bron: Berghmans G. 1982: De Brons- en Ijzertijdvondsten in het arrondissement Turnhout. Een status quaestionis, onuitgegeven licentiaatsthesis KULeuven.
Type: literatuur
Datum: 1982
Toelichting: C.K.:Berghmans:1982

Bron: Vandevelde J. e.a. 2007: Vierduizend jaar bewoning en begraving in Edegem-Buizegem (prov. Antwerpen), Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek 3, p. 9-68.
Type: literatuur
Datum: 2007
Toelichting: C.K.:Vandevelde:2007b

Bron: Archief Labo voor Prehistorie, KULeuven, Inventarisnr. Vermeersch 885.
Type: archief
Datum: 2002

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 10n1, p.195.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n1

Bron: ROBBERECHTS B. 1997-1998: Topografische spreiding van de landelijke bewoning in de Romeinse tijd in de Belgische Kempen en Haspengouw, (onuitgegeven licentiaatsthesis), boekdeel II, p. 153-154.
Type: literatuur
Datum: 1998
Toelichting: C.K.:Robberecht:1998b

Bron: Biemans K. (1972) De romeinse bewoning in de provincie Antwerpen, p. 140. (lic.thesis KUL)
Type: literatuur
Datum: 1972
Toelichting: C.K.:Biemans:1972

Bron: Brees N. (1993) De Antwerpse Kempen in de gallo-romeinse en merovingische periode, p. 38-39. (lic.thesis KUL)
Type: literatuur
Datum: 1993
Toelichting: C.K.:Brees:1993

Bron: MelanieGIS (=digitale GISlaag van de items in Bouwen door de eeuwen heen) van het VIOE
Type: archief
Datum: 2008

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 10n1, p. 192-193..
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n1

Bron: CALLEBAUT D. 1970: Het gebied tussen Rupel, Grote Nete, Maas, Demer en Dijle in de Romeinse tijd, onuitgegeven licentiaatsthesis Gent, p. 17.
Type: literatuur
Datum: 1970
Toelichting: C.K.:Callebaut:1970a

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 1985, 10n1 p. 206-207
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n1

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 13N3, p. 74.
Type: literatuur
Datum: ca. 20e eeuw
Toelichting: C.K.:Bouwen13n3

Bron: Stroobant L. 1903: Exploration de quelques tumuli de la cmapine anversoise, Annales de l'Académie Royale d' Archéologie de Belgique, LIV, 5e série, t. IV, 3e livraison, Anvers, p. 381-382.
Type: literatuur
Datum: 1903
Toelichting: C.K.:Stroobant:1903a

Bron: Foblets R., 1976: Brecht: middeleeuws aardewerk, Archeologie 1976/2, p. 89-90.
Type: literatuur
Datum: 1976
Toelichting: C.K.:Foblets:1976b

Bron: Biemans K. (1972) De romeinse bewoning in de provincie Antwerpen, p. 147-148. (lic.thesis KUL)
Type: literatuur
Datum: 1972
Toelichting: C.K.:Biemans:1972

Bron: Van Passen (1960) Mussenborg te Edegem, in: L. Gijpen (ed.) Krans van kastelen in de provincie Antwerpen, p. 75-78.
Type: literatuur
Datum: 1960

Bron: MEEX F. 1976: Grafheuvels en Urnenvelden in de Kempen, in Archeologische kaarten van België, 5.
Type: literatuur
Datum: 1976

Bron: MEEX F. 1976: Grafheuvels en Urnenvelden in de Kempen, in Archeologische kaarten van België, 5.
Type: literatuur
Datum: 1976

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, Brussel, p.48.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Maes, K., 1983, Bijdrage tot de studie van Mesolithische microlieten in de provincie Antwerpen, p. 238 (lic.thesis KULeuven)
Type: literatuur
Datum: 1983
Toelichting: C.K.:Maes:1983aa

Bron: Stroobant L. 1903: Exploration de quelques tumuli de la cmapine anversoise, Annales de l'Académie Royale d' Archéologie de Belgique, LIV, 5e série, t. IV, 3e livraison, Anvers, p. 365-366.
Type: literatuur
Datum: 1903
Toelichting: C.K.:Stroobant:1903a

Bron: archief IAP
Type: archief
Datum: 2004

Bron: Archief IAP
Type: archief
Datum: 2004

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 16n 3, p. 123.
Type: literatuur
Datum: ca. 20e eeuw
Toelichting: C.K.:Bouwen16n3

Bron: Gerits, J. en Van Overstraeten J. 1985: Gids voor Vlaanderen. Toeristische en cultuurhistorische encyclopedie van de Vlaamse Gemeenten, Antwerpen, p. 443.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Gerits:1985aa

Bron: Archief van het Labo voor Prehistoire, Kuleuven: inventaris Vermeersch, site 889.
Type: archief
Datum: 2002

Bron: MEEX F. 1976: Grafheuvels en Urnenvelden in de Kempen, in Archeologische kaarten van België, 5.
Type: literatuur
Datum: 1976

Bron: GORIS J.M. (1969): Bijdrage tot de aloude geschiedenis van de stad Herentals, Herentals, pp. 54-56.
Type: literatuur
Datum: 1969
Toelichting: C.K.:Goris:1969aa

Bron: Archief R Annaert
Type: archief
Datum: 2000

Bron: Van Noten F., 1967: Een Tjongervindplaats te Meer, Archaeologia Belgica 98, p. 5 en 21.
Type: literatuur
Datum: 1967
Toelichting: C.K.:VanNoten:1967aa

Bron: GERITS J., 1985: Gids voor Vlaanderen. Vlaamse Toeristenbond, Antwerpen, p. 479.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Gerits:1985aa

Bron: Maes, K., 1983, Bijdrage tot de studie van Mesolithische microlieten in de provincie Antwerpen, pp. 135-136. (lic.thesis)
Type: literatuur
Datum: 1983
Toelichting: C.K.:Maes:1983aa

Bron: Meex F. (1972) De Urnenveldenkultuur in het gebied tussen beneden-Maas en Schelde in de Ijzertijd, p. 35. (lic.thesis KUL)
Type: literatuur
Datum: 1972
Toelichting: C.K.:Meex:1972a

Bron: Meex F. (1972) De Urnenveldenkultuur in het gebied tussen beneden-Maas en Schelde in de Ijzertijd, p. 35. (lic.thesis KUL)
Type: literatuur
Datum: 1972

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel – Gent, p. 579 en 581.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Wylleman:1985aa

Bron: Verbeeck H. 1993: Kontich: Opgravingen op het Sint-Martinusplein, AVRA-werking 1993, p. 66-69.
Type: literatuur
Datum: 1993
Toelichting: C.K.:Verbeeck:1993ab

Bron: Meex F. (1972) De urnenveldenkultuur in het gebied tussen beneden-Maas en Schelde in de Ijzertijd, p. 37. (lic.thesis KUL)
Type: literatuur
Datum: 1972

Bron: Van den Branden W. (1986) Geschiedkundige bedenkingen bij de "Ouden Hofberg" te Poederlee, in: Jaarboek Heemkundige Kring Norbert de Vrijter, p 5-40.
Type: literatuur
Datum: 1986

Bron: Vynckier P. 1981: Prehistorie in de streken van Diest. Getuigen van menselijke bewoning van voor onze tijdrekening, Diestsche Cronycke 4, p. 51 en 68.
Type: literatuur
Datum: 1981
Toelichting: C.K.:Vynckier:1981ab

Bron: Brees N. (1993) De Antwerpse Kempen in de gallo-romeinse en merovingische periode, p. 37. (lic.thesis KUL)
Type: literatuur
Datum: 1993
Toelichting: C.K.:Brees:1993

Bron: CALLEBAUT D. 1970: het gebied tussen Rupel, Grote Nete, Maas, Demer en Dijle in de Romeinse tijd, 2 delen, onuitgegeven licentiaatsthesis, p. 21.
Type: literatuur
Datum: 1970
Toelichting: C.K.:Callebaut:1970a

Bron: De Maeyer R. 1979: De overblijfselen der Romeinse villa's in België, Acta Archaeologica Lovaniensia 18, p. 83.
Type: literatuur
Datum: 1979
Toelichting: C.K.:DeMaeyer:1979a

Bron: Stroobant L. 1903: Exploration de quelques tumuli de la Campine Anversoise, in: Annales de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique LIV, 5e série, t. IV.
Type: literatuur
Datum: 1903

Bron: De Mets, 1987, Bijdrage tot de toponymie van Merksplas.
Type: literatuur
Datum: 1987

Bron: Archief Rica Annaert
Type: archief
Datum: 2000

Bron: Stroobant, 1911, Découverte d'une villa romaine à Merxplas, in Taxandria, 8, p. 232-240
Type: literatuur
Datum: 1911

Bron: Vandenbergh E. 1995: Mol graaft in het verleden, Molse tijdingen, 3, p. 138 en 144.
Type: literatuur
Datum: 1995

Bron: Peeters F. e.d. 1995: Schansen in de voogdij Mol-Balen-Dessel: van motte-toren tot bosschans, 28-31.
Type: literatuur
Datum: 1995

Bron: Brees N. (1993) De Antwerpse Kempen in de gallo-romeinse en merovingische periode, p. 39-40. (lic.thesis KUL)
Type: literatuur
Datum: 1993
Toelichting: C.K.:Brees:1993

Bron: Vandenbergh E., 1995: Mol graaft in het verleden, Molse Tijdingen, 3, 138
Type: literatuur
Datum: 1995

Bron: melding via online opmerkingenformulier CAI en mondelinge info R. Annaert (mbt de localisatie)
Type: archief
Datum: 19-11-2008

Bron: ROBBERECHTS B. 1997-1998:Topografische spreiding van de landelijke bewoning in de Romeinse tijd in de Belgische Kempen en Haspengouw, (onuitgegeven licentiaatsthesis), boekdeel II, p. 119.
Type: literatuur
Datum: 1998
Toelichting: C.K.:Robberecht:1998b

Bron: VERBESSELT J. 1969: Tussen Zenne en Rupel, Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw IX, p. 148-153.
Type: literatuur
Datum: 1969
Toelichting: C.K.:Verbesselt:1969b

Bron: info Luc Van Impe (map)
Type: archief
Datum: ca. 20e eeuw

Bron: De Wilde D. 2007: De lithische technologie van het finaalpaleolithicum en het vroegmesolithicum te Weelde Eindegoorheide, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, Brussel.
Type: literatuur
Datum: 2007
Toelichting: C.K.:DeWilde:2007aa

Bron: De Wilde D. 2009: De lithische technologie van het finaalpaleolithicum en het vroegmesolithicum te Weelde Eindegoorheide, Terra Incognita 3.
Type: literatuur
Datum: 2009
Toelichting: C.K.:DeWilde:2009aa

Bron: ANNAERT R. & VAN IMPE L., 1985: Een grafheuvelgroep uit de ijzertijd te Klein-Ravels, Archaeologia Belgica I, 2 p. 40. (kaartje)
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Annaert:1985a

Bron: MelanieGIS, digitale databank van het bouwkundig erfgoed van het VIOE.
Type: archief
Datum: 19-11-2008

Bron: Annaert R. & Van Impe L.1985: Een grafheuvelgroep uit de Ijzertijd te Klein-Ravels (Gem. Ravels), Archaeologia Belgica I, 2, p. 40 (Fig. 5, nr. 12).
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Annaert:1985a

Bron: Brees N. (1993) De Antwerpse Kempen in de gallo-romeinse en merovingische periode, p. 45. (lic.thesis KUL)
Type: literatuur
Datum: 1993
Toelichting: C.K.:Brees:1993

Bron: Biemans K. (1972) De romeinse bewoning in de provincie Antwerpen. Meer bepaald tussen Schelde, Rupel en Aa, p. 147. (lic.thesis KUL)
Type: literatuur
Datum: 1972
Toelichting: C.K.:Biemans:1972

Bron: ROBBERECHTS B. 1997-1998: Topografische spreiding van de landelijke bewoning in de Romeinse tijd in de Belgische Kempen en Haspengouw, (onuitgegeven licentiaatsthesis), boekdeel II, p. 190-191.
Type: literatuur
Datum: 1998
Toelichting: C.K.:Robberecht:1998b

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 148.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Roosens P. 1960: Toxandria in de Romeinse en Merovingische tijden. Repertorium, Taxandria Nieuwe Reeks, 1959-1960, XXXI-XXXII, nrs. 1-2, p. 10.
Type: literatuur
Datum: 1960
Toelichting: C.K.:Roosens:1960d

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 148.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: MEEX F. 1976: Grafheuvels en Urnenvelden in de Kempen, in Archeologische kaarten van België, 5.
Type: literatuur
Datum: 1976

Bron: Le Poitevin de la Croix E. 1847: Histoire physique politique et monumentale de la ville d'Anvers, Antwerpen, p. 13.
Type: literatuur
Datum: 1847

Bron: Archief IAP
Type: literatuur
Datum: 2004

Bron: MEEX F. 1976: Grafheuvels en Urnenvelden in de Kempen, in Archeologische kaarten van België, 5.
Type: literatuur
Datum: 1976

Bron: Bauwens-Lesenne, M. 1965: Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen, (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige repertoria, Reeks A: Bibliografische Repertoria VI, Brussel, p. 50.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: GOOSSENAERTS K. 1985: De Brons- en Ijzertijd in het arrondissement Antwerpen. Een status quaestionis, (onuitgegeven licentiaatsthesis), p. 35-36.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Goossenaer:1985a

Bron: Vandenberghe S., 1973: Hombeek: romeinse en middeleeuwse vondsen, Archeologie 1973/2, p 61.
Type: literatuur
Datum: 1973
Toelichting: C.K.:Vandenber:1973aa

Bron: Bauwens-Lesenne, M. 1965: Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen, (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige repertoria, Reeks A: Bibliografische Repertoria VI, Brussel, p. 49.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Bauwens-Lesenne, M. 1965: Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen, (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige repertoria, Reeks A: Bibliografische Repertoria VI, Brussel, p. 53.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Annaert R. 1982: De Romeinse grafheuvels in het gebied van de Tungri. Aspecten van het grafritueel, p.121. Onuitgegegeven licentiaatsthesis. kuleuven.
Type: literatuur
Datum: 1982

Bron: Annaert R. 1982: De Romeinse grafheuvels in het gebied van de Tungri. Aspecten van het grafritueel, p.121. Onuitgegegeven licentiaatsthesis. kuleuven.
Type: literatuur
Datum: 1982
Toelichting: C.K.:Annaert:1982aa

Bron: Annaert R. 1982: De Romeinse grafheuvels in het gebied van de Tungri. Aspecten van het grafritueel, p. 121. Onuitgegegeven licentiaatsthesis. kuleuven.
Type: literatuur
Datum: 1982

Bron: Stroobant L., 1905: La Taxandrie Préhistorique, Taxandria 1905, 2de jaar nr 3 en 4, p.170.
Type: literatuur
Datum: 1905
Toelichting: C.K.:Stroobant:1905a

Bron: De Roye de Wichen P. 1898-1899: Explorations archéologiques, Bulletin de la Société d' Anthropologie XVII.
Type: literatuur
Datum: 1899

Bron: Bauwens-Lesenne M., 1965: Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p.28-29.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Houtman E. 2005: Een kaartboek van de Sint-Bernardsabdij Hemiksem 1666-1671, p.178-179.
Type: literatuur
Datum: 2005

Bron: Houtman E. 2005: Een kaartboek van de Sint-Bernardsabdij Hemiksem 1666-1671, p. 216-217.
Type: literatuur
Datum: 2005
Toelichting: C.K.:Houtman:2005a

Bron: melanieGIS, online-toepassing van het VIOE voor de inventaris bouwkundig erfgoed.
Type: archief
Datum: 2008

Bron: Bauwens-Lesenne, M. 1965: Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen, (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige repertoria, Reeks A: Bibliografische Repertoria VI, Brussel, p. 51.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Stroobant L. 1905: La Taxandrie Préhistorique, Taxandria, 2de jaar, nr 3 en 4, p. 206.
Type: literatuur
Datum: 1905
Toelichting: C.K.:Stroobant:1905a

Bron: Bauwens-Lesenne, M. 1965: Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen, (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige repertoria, Reeks A: Bibliografische Repertoria VI, Brussel, p. 51.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: MEEX F. 1976: Grafheuvels en Urnenvelden in de Kempen, in Archeologische kaarten van België, 5.
Type: literatuur
Datum: 1976

Bron: Grietens J. 1921: Paul de Roye De Wichen, Taxandria 3-4,p. 61. (Met als bijdrage van P. de Roye de Wichen: explorations archéologiques)
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Berghmans G. 1982: De Brons- en Ijzertijdvondsten in het arrondissement Turnhout. Een status quaestionis, p. 10 (onuitgegeven licentiaatsthesis KULeuven).
Type: literatuur
Datum: 1982
Toelichting: C.K.:Berghmans:1982

Bron: Bauwens-Lesenne, M. 1965: Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen, (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige repertoria, Reeks A: Bibliografische Repertoria VI, Brussel, p. 50.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Rassalle T. 2006-2007: De pre-Romaanse kerk in Vlaanderen: een archeologische inventarisatie, p. 115 (onuitgegeven licentiaatsthesis, Ugent).
Type: literatuur
Datum: 2007
Toelichting: C.K.:Rassalle:2007a

Bron: MEEX F. 1976: Grafheuvels en Urnenvelden in de Kempen, in Archeologische kaarten van België, 5.
Type: literatuur
Datum: 1976

Bron: MEEX F. 1976: Grafheuvels en Urnenvelden in de Kempen, in Archeologische kaarten van België, 5.
Type: literatuur
Datum: 1976

Bron: MEEX F. 1976: Grafheuvels en Urnenvelden in de Kempen, in Archeologische kaarten van België, 5.
Type: literatuur
Datum: 1976

Bron: Grietens J. 1921: Paul de Roye De Wichen, Taxandria 3-4,p. 56. (Met als bijdrage van P. de Roye de Wichen: explorations archéologiques)
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Grietens J. 1921: Paul de Roye De Wichen, Taxandria 3-4,p. 56. (Met als bijdrage van P. de Roye de Wichen: explorations archéologiques)
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Grietens J. 1921: Paul de Roye De Wichen, Taxandria 3-4,p. 56. (Met als bijdrage van P. de Roye de Wichen: explorations archéologiques)
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Berghmans G. 1982: De Brons- en Ijzertijdvondsten in het arrondissement Turnhout. Een status quaestionis, onuitgegeven licentiaatsthesis KULeuven.
Type: literatuur
Datum: 1982
Toelichting: C.K.:Berghmans:1982

Bron: Grietens J. 1921: Paul de Roye De Wichen, Taxandria 3-4,p. 56. (Met als bijdrage van P. de Roye de Wichen: explorations archéologiques)
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Grietens J. 1921: Paul de Roye De Wichen, Taxandria 3-4,p. 56. (Met als bijdrage van P. de Roye de Wichen: explorations archéologiques)
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: MEEX F. 1976: Grafheuvels en Urnenvelden in de Kempen, in Archeologische kaarten van België, 5.
Type: literatuur
Datum: 1976

Bron: Grietens J. 1921: Paul de Roye De Wichen, Taxandria 3-4,p. 61. (Met als bijdrage van P. de Roye de Wichen: explorations archéologiques)
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Grietens J. 1921: Paul de Roye De Wichen, Taxandria 3-4,p. 56. (Met als bijdrage van P. de Roye de Wichen: explorations archéologiques)
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Grietens J. 1921: Paul de Roye De Wichen, Taxandria 3-4,p. 61. (Met als bijdrage van P. de Roye de Wichen: explorations archéologiques)
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Marynissen C. 1983: Inventaris van de archeologische verzameling van het Museum Taxandria te Turnhout, Taxandria, Nieuwe Reeks LV, p. 10.
Type: literatuur
Datum: 1983
Toelichting: C.K.:Marynissen:1983a

Bron: Berghmans G. 1982:De brons- en ijzertijd in het arrondissement Turnhout. Een status quaestionis, p. 30. (onuitgegeven lic. Thesis KUL) (wordt onder Lichtaart behandeld)
Type: literatuur
Datum: 1982
Toelichting: C.K.:Berghmans:1982

Bron: Rassalle T. 2006-2007: De pre-Romaanse kerk in Vlaanderen: een archeologische inventarisatie, p.113-114.(onuitgegeven licentiaatsthesis, Ugent)
Type: literatuur
Datum: 2007
Toelichting: C.K.:Rassalle:2007a

Bron:
Type: vondstmelding
Datum: 04-12-2008

Bron: THOEN H., 1968: De Terra Sigillata van Grobbendonk. In: Hades,1968, 19, p. 3. (kaartje) (2467)
Type: literatuur
Datum: 1968
Toelichting: C.K.:Thoen:1968ae

Bron: MEEX F. 1976: Grafheuvels en Urnenvelden in de Kempen, in Archeologische kaarten van België, 5.
Type: literatuur
Datum: 1976
Toelichting: C.K.:Meex:1976a

Bron: Map Luc Van Impe
Type: archief
Datum: 1974

Bron: Map Luc Van Impe
Type: archief
Datum: 1974

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische Repertoria VI, p. 60.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische Repertoria VI, p. 57.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische Repertoria VI, p. 57.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: MelanieGIS, online databank Inventaris Bouwkundig Erfgoed van het VIOE.
Type: archief
Datum: 2008

Bron: Archief Vermeersch, nr. 1686.
Type: archief
Datum: 2002

Bron: Archief Vermeersch, nr. 1660
Type: archief
Datum: 2002

Bron: Archief Vermeersch, nr. 1662
Type: archief
Datum: 2002

Bron: Archief Vermeersch, nr. 1661
Type: archief
Datum: 2002

Bron: Archief Vermeersch, nr. 1665
Type: archief
Datum: 2002

Bron: Archief Vermeersch, nr. 1664
Type: archief
Datum: 2002

Bron: Archief Vermeersch, nr. 1666.
Type: archief
Datum: 2002

Bron: Bauwens-Lesenne M., 1965: Bibliografisch Repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (vanaf de vroegse tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 66-67.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 13n1, p. 184.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 25-26.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 37-38.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 35-37.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 22.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 36.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 16n4, pp. 204-207.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n4

Bron: Bauwens-Lesenna, M. 1965: Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de voregse tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 108.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Archief IAP
Type: archief
Datum: 2004

Bron: Stroobant L. 1933: Losse Aanteekeningen over Hoogstraten, HOK. Tijdschrift voor geschiedenis, Kunst en Folklore 1, p. 193.
Type: literatuur
Datum: 1933
Toelichting: C.K.:Stroobant:1933aa

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige repertoria. Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 108.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 16n4, p. 226-232.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n4

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 16n4, p. 238-240.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n4

Bron: LAUWERYS J., 1981: Minderhout, de kleine Sint-Michiel. In: Jaarboek van de Koninklijke Hoogstratense Oudheidkundige Kring, 1981, jg. 49, p. 144-184.
Type: literatuur
Datum: 1981
Toelichting: C.K.:Lauwerys:1981aa

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 16n4, p. 135-141.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n4

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 16n4, p. 83-85.
Type: literatuur
Datum: 2002

Bron: DIBE/MelGIS: Digitale Inventaris Bouwkundig Erfgoed, VIOE.
Type: archief
Datum: 2009

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 66-69.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 16n2, p. 75.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 16n2, p. 73-75.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 16n2, p. 73.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 16n2, p. 70.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 16n2, p. 70.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 69-70.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 16n2, p. 58-59.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 10n3, p. 1158.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 10n3, p. 1159-1162.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 10n3, p.1162.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 10n3, p. 1168-1169.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 10n3, p. 1178-1180.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 10n3 p. 1185.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 10n3p, 1188-1189.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 10n3, p. 1173-1174.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 10n3, p.1168.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 10n3, p. 1170-1171.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent, p. 456-458.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Wylleman:1985aa

Bron: Maes, K. 1983: Bijdrage tot de studie van de mesolithische microlieten in de provincie Antwerpen, (lic. Thesis KULeuven), p. 137.
Type: literatuur
Datum: 1983
Toelichting: C.K.:Maes:1983aa

Bron: GOOSSENAERTS K. 1985: De Brons- en Ijzertijd in het Arrondissement Antwerpen. Een status quaestionis, onuitgegeven licentiaatsverhandeling KULeuven, p. 30..
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Goossenaer:1985a

Bron: Stroobant, L. 1905: La Taxandrie Préhistorique, Taxandria jg 2, nr. 3-4, p. 176.
Type: literatuur
Datum: 1905
Toelichting: C.K.:Stroobant:1905a

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 10n2 p.515.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Wylleman:1985aa

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 16n6, p. 369-371.
Type: literatuur
Datum: 2004
Toelichting: C.K.:Bouwen16n6

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 16n6, p. 307-323.
Type: literatuur
Datum: 2004
Toelichting: C.K.:Bouwen16n6

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 16n6, p. 339-343.
Type: literatuur
Datum: 2004
Toelichting: C.K.:Bouwen16n6

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 16n6, p. 379-381.
Type: literatuur
Datum: 2004
Toelichting: C.K.:Bouwen16n6

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 16n6, p. 338.
Type: literatuur
Datum: 2004
Toelichting: C.K.:Bouwen16n6

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 16n6, p. 375-377.
Type: literatuur
Datum: 2004
Toelichting: C.K.:Bouwen16n6

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 16n6, p. 354-358.
Type: literatuur
Datum: 2004
Toelichting: C.K.:Bouwen16n6

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 16n6, p. 354.
Type: literatuur
Datum: 2004
Toelichting: C.K.:Bouwen16n6

Bron: Berghmans G. 1982: De Brons- en Ijzertijdvondsten in het arrondissement Turnhout. Een status quaestionis, onuitgegeven licentiaatsthesis KULeuven, p. 29-30.
Type: literatuur
Datum: 1982
Toelichting: C.K.:Berghmans:1982

Bron: Berghmans G. 1982: De Brons- en Ijzertijdvondsten in het arrondissement Turnhout. Een status quaestionis, onuitgegeven licentiaatsthesis KULeuven, p. 62.
Type: literatuur
Datum: 1982
Toelichting: C.K.:Berghmans:1982

Bron: Berghmans G. 1982: De Brons- en Ijzertijdvondsten in het arrondissement Turnhout. Een status quaestionis, onuitgegeven licentiaatsthesis KULeuven, p. 29.
Type: literatuur
Datum: 1982
Toelichting: C.K.:Berghmans:1982

Bron: Stroobant, L. 1905: La Taxandrie préhistorique, Taxandria jg. 2, nr. 3-4, p. 176.
Type: literatuur
Datum: 1905
Toelichting: C.K.:Stroobant:1905a

Bron: Verbeeck H. en Troupin G. 1990: Prospecties te Kontich. 1. K.M.O.-zone: Blauwesteen, AVRA-werking 1990, p. 53.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Verbeeck:1990ae

Bron: Biemans, K. 1972: De Romeinse bewoning in de provincie Antwerpen. Meer bepaald tussen Schelde, Rupel en Aa, lic.thesis KULeuven, p. 28.
Type: literatuur
Datum: 1972
Toelichting: C.K.:Biemans:1972

Bron: MARYNISSEN C. 1979-1980: De Merovingische begraafplaatsen in Antwerpen en Limburg, onuitgegeven licentiaatthesis RUG, p. 60-61.
Type: literatuur
Datum: 1980
Toelichting: C.K.:Marynissen:1980a

Bron: Robberechts B. (2005) Domein de Merode. Archeologisch vooronderzoek. Studie uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij.
Type: literatuur
Datum: 2005
Toelichting: C.K.:Robberechts:2005

Bron: Robberechts B. (2005) Domein de Merode. Archeologisch vooronderzoek. Studie uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij.
Type: literatuur
Datum: 2005
Toelichting: C.K.:Robberechts:2005

Bron: Robberechts B. (2005) Domein de Merode. Archeologisch vooronderzoek. Studie uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij.
Type: literatuur
Datum: 2005
Toelichting: C.K.:Robberechts:2005

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 61.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 58-59.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 94.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Stroobant L. 1907: Note sur une enseigne de cohorte romaine, trouvée à Vorsselaer (Campine anversoise), Taxandria jg. 4, nr. 1, p.103.
Type: literatuur
Datum: 1907
Toelichting: C.K.:Stroobant:1907ac

Bron: Veeckman J. 1993: Een late majolicaschotel uit Poederlee, Norbert de Vrijter Jaarboek 1993, p. 63-68.
Type: literatuur
Datum: 1993
Toelichting: C.K.:Veeckman:1993c

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 16n3, p. 251-252.
Type: literatuur
Datum: 2001
Toelichting: C.K.:Bouwen16n3

Bron: Uytterhoeven J., Gazet v. Mechelen 30.10.1954, Archeologische vondst..
Type: literatuur
Datum: 1954

Bron: Stroobant L., 1905, La Taxandrie Préhistorique, in: Taxandria jg. 2, nr. 4, p. 196.
Type: literatuur
Datum: 1905
Toelichting: C.K.:Stroobant:1905a

Bron:
Type: vondstmelding
Datum: ca. 21e eeuw

Bron: Grietens J. 1921: Paul de Roye De Wichen, Taxandria 3-4,p. 56. (Met als bijdrage van P. de Roye de Wichen: explorations archéologiques)
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: X, 1963: Kronijk 1963, Oudheid en Kunst, 46ste jg, afl. 4, p. 111.
Type: literatuur
Datum: 1963
Toelichting: C.K.:Anoniem:1963ab

Bron: Bauwens-Lesenne, M. 1965: Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, Brussel, p. 70-76.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Stroobant L., 1907: Quel est l' âge des tombelles de la Campine, Taxandria 4de jg., nr. 1, p. 104-111.
Type: literatuur
Datum: 1907
Toelichting: C.K.:Stroobant:1907ab

Bron: Grietens J. 1921: Paul De Roye De Wichen, Taxandria nr. 3-4, p. 58.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Van Noten F.L., 1962-63, De Tjongercultuur in België, Diss. Gent,p.118
Type: literatuur
Datum: 1963

Bron: De Roye De Wichen P., 1899: Explorations archéologiques, Bulletin de la Société d' Anthropologie de Bruxelles,1898-1899, XVII, p. 166.
Type: literatuur
Datum: 1899

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 10n3, p. 1178.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: De Roye De Wichen P., 1899: Explorations archéologiques, Bulletin de la Société d' Anthropologie de Bruxelles,1898-1899, XVII, p. 166.
Type: literatuur
Datum: 1899

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 111.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 54.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 112.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 111.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 55.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: De Roye De Wichen P., 1899: Explorations archéologiques, Bulletin de la Société d' Anthropologie de Bruxelles,1898-1899, XVII, p. ..
Type: literatuur
Datum: 1899

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 113.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 55.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921 Opm: Vermoedelijk gaat het in deze bron en Bauwens:1965b om dezelfde vindplaats.

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 55.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 55.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 55.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 55 en 62.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 55 en 61.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 55.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 112, 118.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 60.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 118.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 55.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 55.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 118.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 56.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 113.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 55.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Map L. Van Impe
Type: archief
Datum: 1974

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 112.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 55.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 55.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 56.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 55.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 55.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 54.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 111.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 111.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p.111.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 55.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 111.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 55.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 112.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 60.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 111.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 62.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Grietens, J. 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 1921, 3-4, p. 54.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: kleurenorthofoto's
Type: cartografie/iconografie/fotografie
Datum: 2003

Bron: Archief IAP (gemeentedossier Merksplas)
Type: archief
Datum: 2004

Bron: Stroobant, L. 1905: La Taxandrie Préhistorique, Taxandria 2de jg., nrs.3-4, p. 198.
Type: literatuur
Datum: 1905
Toelichting: C.K.:Stroobant:1905a

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 120.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p.121.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Catalogus IAP (?)
Type: archief
Datum: ca. 20e eeuw

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 13n1, p. 208-209.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 13n1, p. 164-165
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 13n1, p. 219-220.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: KENNES H. e.a. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n1, p. 216-219.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: KENNES H., e.a.1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n1, p. 213-215.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: KENNES H., e.a.1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n1, p. 230-233.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: KENNES H., e.a.1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n1, p.346-348.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: KENNES H., e.a.1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n1, p. 370-371.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: KENNES H., e.a.1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n1, p. 320.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: KENNES H., e.a.1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n1, p.116-140.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: KENNES H., e.a.1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n1, p. 128-130.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: Aerts W.e.a., 1989: Arrondissement Mechelen, Beschermd Cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen, p.32-33.
Type: literatuur
Datum: 1989
Toelichting: C.K.:Aerts:1989b

Bron: KENNES H., e.a.1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n1, p. 168.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: KENNES H., e.a.1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n1, p. 197-199.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: KENNES H., e.a.1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n1, p. 238-239.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: KENNES H., e.a.1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n1, p. 248-258.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: KENNES H., e.a.1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n1, p.313.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: KENNES H., e.a.1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n1, p. 344-345.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: KENNES H., e.a.1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n1, p. 388.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: KENNES H., e.a.1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n1, p. 389-390.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: KENNES H., e.a.1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n1, p. 321-322.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: KENNES H., e.a.1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n1, p. 384-385.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Bouwen13n1

Bron: Fremault Y. 1961: De Bronstijd en Ijzertijd in de Kempen. Bibliografisch Inventaris, (lic. thesis KULeuven), p. 85.
Type: literatuur
Datum: 1961
Toelichting: C.K.:Fremault:1961a

Bron: Theunissen M. 1992: Het grafveld van Rijkevorsel/Helhoekheide 700 - 400 BC. Studie van het materiaal en een vergelijkend onderzoek naar de grafrituelen tussen Seine en Rijn, lic.thesis Univ. Gent, p. 27.
Type: literatuur
Datum: 1992
Toelichting: C.K.:Theunissen:1992a

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 144.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 134.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Fremault, Y. 1961: De Bronstijd en de Ijzertijd in de Kempen. Bibliografisch inventaris (lic.thesis KULeuven), p. 85.
Type: literatuur
Datum: 1961
Toelichting: C.K.:Fremault:1961a

Bron: Grietens J., 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 3 en 4, p. 57.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Grietens J., 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 3 en 4, p. 57.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Peeters F. e.d. 1993: Hessie een oude Molse nederzetting, Molse tijdingen, 1, 68-76.
Type: literatuur
Datum: 1993

Bron: Grietens J., 1921: Paul de Roye de Wichen, Taxandria 3 en 4, p. 57.
Type: literatuur
Datum: 1921
Toelichting: C.K.:Grietens:1921

Bron: Kennes, H. en Steylaert, R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit van België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n5, p. 267.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Annaert R. 1982: De Romeinse grafheuvels in het gebied van de Tungri. Aspecten van het grafritueel (lic. thesis KULeuven), p. 85.
Type: literatuur
Datum: 1982
Toelichting: C.K.:Annaert:1982aa

Bron: Topografische kaart
Type: cartografie/iconografie/fotografie
Datum: 2005

Bron: mondelinge info E. Meylemans
Type: interne informatie
Datum: 28-08-2009

Bron: Archief Vermeersch (inventaris nummer 1667)
Type: archief
Datum: 2002

Bron: Archief Vermeersch (inventarisnummer 1668)
Type: archief
Datum: 2002

Bron: Kennes, H. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 972-374.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Kennes, H. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 377.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p.133.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: De Sadeleer S. e.a. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout, Bouwen door de eeuwen heen 16n1, p. 72.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen16n1

Bron: Archief Vermeersch (inventarisnummer 1682)
Type: archief
Datum: 2002

Bron: Inventaris labo prehistorie KULeuven (Vermeersch), Inventarisnummer 1680.
Type: archief
Datum: 2002

Bron: collectie labo prehistorie KULeuven (Vermeersch), inventarisnummer 1683.
Type: archief
Datum: 2002

Bron: collectie labo prehistorie KULeuven (Vermeersch), inventarisnummer 1684.
Type: archief
Datum: 2002

Bron: collectie labo prehistorie KUL (Vermeersch), inventarisnummer 1685.
Type: archief
Datum: 2002

Bron: collectie labo prehistorie KUL (Vermeersch), inventarisnummer 1678.
Type: archief
Datum: 2002

Bron: Kennes H. e.a. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur. Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 389.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Kennes H. e.a. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur. Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 390-391.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Kennes H. e.a. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur. Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 394.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Kennes H. e.a. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur. Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 401-402.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Kennes H. e.a. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur. Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 402-405.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Kennes H. e.a. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur. Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 407.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Kennes H. e.a. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur. Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 413.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Kennes H. e.a. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur. Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 413.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Kennes H. e.a. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur. Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 415-416.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Kennes H. e.a. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur. Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 416.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Kennes H. e.a. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur. Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 424-426.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Kennes H. e.a. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur. Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 393-394.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Kennes H. e.a. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur. Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 395-396.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Kennes, H. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen, 13n4, p. 409.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Kennes H. e.a. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur. Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 410.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Kennes H. e.a. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur. Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 391.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Kennes H. e.a. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur. Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 402.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Kennes H. e.a. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur. Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 388-389.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Kennes H. e.a. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur. Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 390.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Kennes H. e.a. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur. Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Duffel, Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen 13n4, p. 418-419.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Type: literatuur
Datum: 1995
Toelichting: C.K.:Bouwen13n3

Bron: De Saedeleer S. e.a. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout, p. 157.
Type: literatuur
Datum: 1995
Toelichting: C.K.:Bouwen13n3

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout, p. 197-199.
Type: literatuur
Datum: 1995
Toelichting: C.K.:Bouwen13n3

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout, p. 188.
Type: literatuur
Datum: 1995
Toelichting: C.K.:Bouwen13n3

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout,p. 148-149.
Type: literatuur
Datum: 1995
Toelichting: C.K.:Bouwen13n3

Bron: Wylleman L. e.a. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent, p. 813-815.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Wylleman:1985aa

Bron: Archief Labo voor Prehistorie, KULeuven (P. Vermeersch), inv.nr. 1658.
Type: archief
Datum: 2002

Bron: Archief Labo voor Prehistorie, KULeuven (P. Vermeersch), inv.nr. 1657.
Type: archief
Datum: 2002

Bron: Archief Labo voor Prehistorie KULeuven (P. Vermeersch), inv.nr. 900.
Type: archief
Datum: 2002

Bron: Wylleman L. e.a. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent, p. 820-821.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Wylleman:1985aa

Bron: Wylleman L. e.a. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent, p. 727-728.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Wylleman:1985aa

Bron: Wylleman L. e.a. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent, p. 714-717.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Wylleman:1985aa

Bron: Wylleman L. e.a. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent, p. 815.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Wylleman:1985aa

Bron: Wylleman L. e.a. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent, p. 821-823.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Wylleman:1985aa

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout, p. 188-190.
Type: literatuur
Datum: 2004
Toelichting: C.K.:Bouwen16n6

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout, p. 227-231.
Type: literatuur
Datum: 2004
Toelichting: C.K.:Bouwen16n6

Bron: Van Impe L. & Annaert R. 1985: Prehistorische bewoning ten Noorden van Turnhout: het gebied van Ravels-Weelde-Poppel, in: De Kok H & landuyt G. (eds) 1985: Liber Amicorum E. Van Autenboer, Taxandria Nieuwe Reeks LVII, p. 33.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Vanimpe:1985b

Bron: Archief IAP
Type: archief
Datum: 2004

Bron: Archief IAP
Type: archief
Datum: 2004

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 838-840.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 848-849.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 845-846.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 858.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 862-864.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 860-861.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 865.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 884-885.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 884.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 881.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 880.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 879-880.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 876-878.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 887.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 948-949.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 958-960.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 975-976.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 982-985.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 966-967.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 968-969.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 956-957.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout, p. 136.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: MEEX F. 1976: Grafheuvels en Urnenvelden in de Kempen, in Archeologische kaarten van België, 5.
Type: literatuur
Datum: 1976
Toelichting: C.K.:Meex:1976a

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout, p. 461-463.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen16n1

Bron: Robberechts B. (2005) Domein de Merode. Archeologisch vooronderzoek. Studie uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij (kaart 1).
Type: literatuur
Datum: 2005
Toelichting: C.K.:Robberechts:2005

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 145-150.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 212-214.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 210.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 208-210.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 207.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 204.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p.199-200.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 199.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 194-195.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 194.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 191-192.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 188-190.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 186-188.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 185-186.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 183.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 183.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 179-180.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 167.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p.166-167.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 165-166.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 162.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 156.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p.155-156.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 152-155.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 139-140.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 139.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 133-134.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout, p. 133.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Bouwen16n2

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 156.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron:
Type: vondstmelding
Datum: 27-08-2009

Bron: VAN PASSEN R. 1974: Geschiedenis van Edegem, Edegem.
Type: literatuur
Datum: 1974

Bron: VAN PASSEN R. 1974: Geschiedenis van Edegem, Edegem.
Type: literatuur
Datum: 1974

Bron: Ferraris kaart - Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, 1771 - 1778
Type: cartografie/iconografie/fotografie
Datum: 1778

Bron: Ferraris kaart - Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, 1771 - 1778
Type: cartografie/iconografie/fotografie
Datum: 1778

Bron: Ferraris kaart - Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, 1771 - 1778
Type: cartografie/iconografie/fotografie
Datum: 1778

Bron: Fremault Y. 1969: Nederzettingssporen uit de Ijzertijd in Antwerpen. Verzameling A. Goossens (Borgerhout), Oudheidkundige Repertoria, Reeks B: De verzamelingen VI, Brussel, p. 41.
Type: literatuur
Datum: 1969
Toelichting: C.K.:Fremault:1969a

Bron: Goossenaerts K. (1985) De brons- en ijzertijd in het arrondissement Antwerpen. Een status quaestionis (lic.thesis), p. 56-62.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Goossenaer:1985a

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 1048-1049.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 1047-1048.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout, p. 265-266.
Type: literatuur
Datum: 1995
Toelichting: C.K.:Bouwen13n2

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N2, Brussel – Turnhout, p.239-242.
Type: literatuur
Datum: 1995
Toelichting: C.K.:Bouwen13n2

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N2, Brussel – Turnhout, p. 262.
Type: literatuur
Datum: 1995
Toelichting: C.K.:Bouwen13n2

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N2, Brussel – Turnhout, p. 268-271.
Type: literatuur
Datum: 1995
Toelichting: C.K.:Bouwen13n2

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N2, Brussel – Turnhout, p.299.
Type: literatuur
Datum: 1995
Toelichting: C.K.:Bouwen13n2

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 1067-1068.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 1062-1064.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 1066.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron:
Type: vondstmelding
Datum: 15-03-2010

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.
Type: literatuur
Datum: 1995
Toelichting: C.K.:Bouwen13n2

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 99.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Archief P. Vermeersch, (Labo voor Prehistorie, KULeuven), inventarisnr. 1669.
Type: archief
Datum: 2002

Bron: Ferraris kaart - Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, 1771 - 1778
Type: cartografie/iconografie/fotografie
Datum: 1778

Bron: Ferraris kaart - Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, 1771 - 1778
Type: cartografie/iconografie/fotografie
Datum: 1778

Bron: Ferraris kaart - Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, 1771 - 1778
Type: cartografie/iconografie/fotografie
Datum: 1778

Bron: S.N. 1992: Ekeren, AVRA-werking 1992, p. 54.
Type: literatuur
Datum: 1992

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout, p. 359-360.
Type: literatuur
Datum: 1992
Toelichting: C.K.:Bouwen3nd

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 10-11.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Verbeek C. & Vermeersch P.M., 1993: Epipaleolithicum en Mesolithicum te Weelde-Eindegoorheide 2, Notae Praehistoricae 12, pp. 77-81.
Type: literatuur
Datum: 1993
Toelichting: C.K.:Verbeek:1993aa

Bron: Sevenants W. 1987: Een archeologische inventaris van de kaarten N.G.I. 23/3-4, 23/7-8 en 31/3-4. Nota's ten behoeve van een streekbeschrijving (lic.thesis), p. 210.
Type: literatuur
Datum: 1987
Toelichting: C.K.:Sevenants:1987a

Bron: AVRA-werking 1977
Type: literatuur
Datum: 1977

Bron: Biemans K. 1972: De Romeinse bewoning in de provincie Antwerpen. Meer bepaald tussen Schelde, Rupel, Nete en Aa (lic.thesis), p. 28
Type: literatuur
Datum: 1972
Toelichting: C.K.:Biemans:1972

Bron: Segers G. 1987: Een streekverkennende beschrijving: Klein-Brabant van de metaaltijden tot de vroege-middeleeuwen (lic.thesis KULeuven), p. 85-86.
Type: literatuur
Datum: 1987
Toelichting: C.K.: Segers:1987aa

Bron: Segers, G. 1987-1988, De bewoning in Klein Brabant van de metaaltijden tot de vroege middeleeuwen, Acta Archaeologica Lovaniensia 26-27, p. 21-29
Type: literatuur
Datum: 1988
Toelichting: C.K.:Segers:1988a

Bron: Archief Labo voor Prehistorie, KULeuven: Inventarisnr. Vermeersch 887.
Type: archief
Datum: 2002

Bron: Verdurmen, I. & Tys, D. 2007: Centrale Archeologische Inventaris (CAI) III. De archeologische waarde van militaire heidedomeinen, VIOE-rapporten 3, 112
Type: literatuur
Datum: 2007
Toelichting: C.K.:Verdurmen:2007aa

Bron: Verdurmen, I. & Tys, D. 2007: Centrale Archeologische Inventaris (CAI) III. De archeologische waarde van militaire heidedomeinen, VIOE-rapporten 3, 112
Type: literatuur
Datum: 2007
Toelichting: C.K.:Verdurmen:2007aa

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 53.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 53.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 53.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 86.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 115.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 137.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Cuyt G. 1991: Een inheemse nederzetting uit de vroeg-Romeinse tijd te Wijnegem, Archeologie in Vlaanderen I, p. 85-106.
Type: literatuur
Datum: 1991
Toelichting: C.K.:Cuyt:1991ab

Bron: Brees N. (1993) De Antwerpse Kempen in de gallo-romeinse en merovingische periode, p. 17-18. (lic.thesis KUL)
Type: literatuur
Datum: 1993
Toelichting: C.K.:Brees:1993

Bron: Archief IAP
Type: archief
Datum: 2004

Bron: Foblets R., 1976: Brecht: middeleeuws aardewerk, Archeologie 1976/1, p22
Type: literatuur
Datum: 1976
Toelichting: C.K.:Foblets:1976a

Bron: Segers G. (1987-1988) De bewoning in Klein-Brabant van de Metaaltijden tot de vroege-Middeleeuwen, in: Acta Archaeologica Lovaniensia 26-27, p. 23.
Type: literatuur
Datum: 1988
Toelichting: C.K.:Segers:1988a

Bron:
Type: vondstmelding
Datum: 2003

Bron: Archief IAP
Type: archief
Datum: 2004

Bron: Archief IAP
Type: archief
Datum: 2004

Bron: Archief IAP
Type: archief
Datum: 2004

Bron: archief IAP
Type: archief
Datum: 2004

Bron: Bauwens-Lesenne M., 1965, Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (vanaf de vroegste tijd tot de Noormannen) Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische Repertoria VI, p. 125.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Archief Rica Annaert
Type: archief
Datum: 2000

Bron: Archief Rica Annaert
Type: literatuur
Datum: ca. 21e eeuw

Bron: archief Rica Annaert
Type: archief
Datum: 2000

Bron: Archief Rica Annaert
Type: archief
Datum: 2000

Bron:
Type: vondstmelding
Datum: ca. 21e eeuw

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 16n5, pp. 13-14.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 16n5, pp. 18-21.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 16n5, p. 29.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 16n5, p. 42.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 16n5, pp. 47-48.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 16n5, p. 52.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 16n5, pp. 52-53.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 16n5, pp. 64-66.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 16n5, pp. 66-67.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 16n5, pp. 72-73.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 16n5, pp. 194-196.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 16n5, pp. 201-202.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 16n5, p. 207.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 16n5, pp. 210-211.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 16n5, p. 226.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Kennes, H. en Steylaert, R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit van België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n5, p. 254-257.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Kennes, H. en Steylaert, R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit van België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n5, p. 267-269.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Kennes, H. en Steylaert, R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit van België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n5, p. 269-270.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Kennes, H. en Steylaert, R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit van België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n5, p. 276-277.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Kennes, H. en Steylaert, R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit van België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n5, p. 277-278.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Kennes, H. en Steylaert, R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit van België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n5, p. 272-276.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Kennes, H. en Steylaert, R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit van België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n5, p. 286.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Kennes, H. en Steylaert, R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit van België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n5, p. 289-290.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Kennes, H. en Steylaert, R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit van België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n5, p. 290-292.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Kennes, H. en Steylaert, R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit van België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n5, p. 306-307.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Kennes, H. en Steylaert, R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit van België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n5, p. 319.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Kennes, H. en Steylaert, R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit van België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n5, p. 327.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Kennes, H. en Steylaert, R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit van België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n5, p. 340-341.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Kennes, H. en Steylaert, R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit van België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n5, p. 344-354.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Kennes, H. en Steylaert, R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit van België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n5, p. 393-394.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Kennes, H. en Steylaert, R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit van België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n5, p. 379-380.
Type: literatuur
Datum: 2002
Toelichting: C.K.:Bouwen16n5

Bron: Map Luc van Impe
Type: archief
Datum: 1974

Bron: MEEX F. 1976: Grafheuvels en Urnenvelden in de Kempen, in Archeologische kaarten van België, 5.
Type: literatuur
Datum: 1976
Toelichting: C.K.:Meex:1976a

Bron: De Decker S. en Roymans J.A.M. (2001) Ruilverkaveling Merksplas. Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart (RAAP-rapport 695), p. 94.
Type: literatuur
Datum: 2001
Toelichting: C.K.:DeDecker:2001aa

Bron: Bouwen door de eeuwen heen 10n2 p. 496-497
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Wylleman:1985aa

Bron: Bouwen door de eeuwen heen. 10n1 p. 236-237
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n1

Bron: Archief Rica Annaert
Type: archief
Datum: 2000

Bron: Roosens P. 1960: Toxandria in de Romeinse en Merovingische tijden. Repertorium, in: Taxandria 1959-1960, nr. 31-32, p. 6.
Type: literatuur
Datum: 1960
Toelichting: C.K.:Roosens:1960d

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel – Gent, p. 531.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Wylleman:1985aa

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel – Gent, p. 526-527.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Wylleman:1985aa

Bron: S.N. (1999) Lier ondersteboven: archeologische vondsten in Lier en Koningshooikt. (Stad Lier (dienst archief en musea)), p. 17.
Type: literatuur
Datum: 1999
Toelichting: C.K.:Lier:1999a

Bron: Archief IAP
Type: archief
Datum: 2004

Bron: Archief NDO-IAP
Type: archief
Datum: 1991

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 128.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Archief IAP
Type: archief
Datum: 2004

Bron: Archief IAP
Type: archief
Datum: 2004

Bron: Biemans K. (1975) De romeinse bewoning in de provincie Antwerpen. Meer bepaald tussen Schelde, Rupel, Nete en Aa, in: Noordgouw. Cultureel Tijdschrift van de provincie Antwerpen XV 1975- 1/2, p. 1-34.
Type: literatuur
Datum: 1975

Bron: Bauwens-Lesenne M., 1965, Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), in: Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p 66.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Meylemans E. 1998: Ruilverkavelingen: Malle-Beerse; Zoersel; Lille-Vorselaar; Archeologische inventaris en waardering, p. 23.
Type: literatuur
Datum: 1998
Toelichting: C.K.:Meylemans:1998ab

Bron: Beckers C. en Vos P. 1998: Van Weselo tot Wezel, in Wezel en zijn geschiedenis, p 108
Type: literatuur
Datum: 1998

Bron: VAN GEHUCHTEN F. 1997: Veerle: arm en trots (1219-1976), Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde, Herentals, p. 77.
Type: literatuur
Datum: 1997

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 1110-1111.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, p. 1120-1122.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n3

Bron: Maes, K., 1983, Bijdrage tot de studie van Mesolithische microlieten in de provincie Antwerpen, pp. 144-146. (lic.thesis KULeuven)
Type: literatuur
Datum: 1983
Toelichting: C.K.:Maes:1983aa

Bron: Aendenboom, J., 1987: Archeologisch onderzoek in de gemeente Wijnegem. Prospectie, analyse, synthese (lic.verhandeling RUG) p. 203-205.
Type: literatuur
Datum: 1987
Toelichting: C.K.:Aendenboo:1987aa

Bron: Ferraris kaart - Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, 1771 - 1778
Type: cartografie/iconografie/fotografie
Datum: 1778

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 1985, 10N1, p. 265.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Bouwen10n1

Bron: Stockmans, J.B., Geschiedenis der gemeente Mortsel, 1975, pp. 361-364. (anastatische herdruk van uitgave van 1882)
Type: literatuur
Datum: 1975

Bron: Van Passen, R., Geschiedenis van Edegem, 1974, pp. 30-60, 984-985.
Type: literatuur
Datum: 1974

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout, pp. 257-258.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Bouwen door de eeuwen heen, 13N4, p. 270.
Type: literatuur
Datum: 1997
Toelichting: C.K.:Bouwen13n4

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 23.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Delaruelle S. & Van Doninck J. 2010: Uit Kempische bodem. Recent archeologisch onderzoek in de regio Turnhout, AVRA Bulletin 10, 2009, p. 4-17.
Type: literatuur
Datum: 2010
Toelichting: C.K.:Delaruell:2010ao

Bron: Warmenbol E. 1987: Hoe Romeins zijn de oudere Antwerpse vondsten wel?, in: Warmenbol E. (ed.) Het ontstaan van Antwerpen. Feiten en Fabels, p. 93-105.
Type: literatuur
Datum: 1987
Toelichting: C.K.:Warmenbol:1987ab

Bron: Cuyt G. 1987:De bewoning rond Antwerpen tijdens de Gallo-Romeinse periode, in: Warmenbol E. (ed.) Het ontstaan van Antwerpen. Feiten en Fabels, p. 127-144.
Type: literatuur
Datum: 1987
Toelichting: C.K.:Cuyt:1987ab

Bron: Oost T. 1980: Archeologisch onderzoek in de stad Antwerpen (Antw.), Archaeologia Mediaevalis 3, p. 26-27.
Type: literatuur
Datum: 1980
Toelichting: C.K.:Oost:1980c

Bron: Denissen S. 1983: Glas gevonden bij opgravingen te Antwerpen (Ant.), Archaeologia Mediaevalis 6, p. 9-10.
Type: literatuur
Datum: 1983
Toelichting: C.K.:Denissen:1983b

Bron: Warmenbol E. 1988: Van voorhistorische bijl tot middeleeuwse bliksemafleider. Een inventaris van de geslepen bijlen uit Groot-Antwerpen, Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek 1988-3, p. 1-26.
Type: literatuur
Datum: 1988
Toelichting: C.K.:Warmenbol:1988b

Bron: De Mulder G. 2012: Het urnengrafveld van Meerhout-Galgenheide (prov. Antwerpen, België), Lunula. Archaeologia Protohistorica XX, p. 71-74.
Type: literatuur
Datum: 2012
Toelichting: C.K.:DeMulder:2012aa

Bron: Meex F. 1976: Grafheuvels en urnenvelden in de Kempen, Archeologische kaarten van België 5, Brussel. (nr. 83)
Type: literatuur
Datum: 1976
Toelichting: C.K.: Meex:1976a

Bron: Stroobant L. 1903: Exploration de quelques tumuli de la cmapine anversoise, Annales de l'Académie Royale d' Archéologie de Belgique, LIV, 5e série, t. IV, 3e livraison, Anvers, p. 395-399.
Type: literatuur
Datum: 1903
Toelichting: C.K.:Stroobant:1903a

Bron: archief IAP
Type: archief
Datum: 2004