Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Ranst

archeologische opgravingen
ID
101435
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/101435

Bronnen

Bron: ANNAERT R. en VAN HEESCH J. 2004: Een gouden muntschat uit het Merovingische grafveld te Boechem, in Archeologie in Vlaanderen, deel VIII, 2001/2002, p. 229-256.
Type: literatuur
Datum: 2004
Toelichting: C.K.:Annaert:2004d

Bron: ANNAERT R. 2004: Late Bronstijd- en vroege Ijzertijdsporen tussen de Merovingers te Broechem (gem. Ranst, prov. Antwerpen), in Lunula, Archaeologia Protohistorica, XII, p. 43-50.
Type: literatuur
Datum: 2004
Toelichting: C.K.:Annaert:2004a

Bron: ANNAERT R. 2003: Merovingisch grafveld uit de 6de-7de eeuw te Broechem (Ranst prov. Antwerpen), in Vlekken in het zand, p. 47-55.
Type: literatuur
Datum: 2003
Toelichting: C.K.:Annaert:2003c

Bron: Annaert R., Deforce K. & Vandenbruaene M. 2011: The cremation graves at the Broechem cemetery (prov. Of Antwerp, Belgium), in: T.A.S.M. Panhuysen (ed.) 2011: Transformations in North-Western Europe (AD 300-1000). Proceedings of the 60th Sachsensymposion 19.-23. September 2009 Maastricht, Neue Studien zur Sachsenforschung Band 3, p. 207-217.
Type: literatuur
Datum: 2011
Toelichting: C.K.:Annaert:2011ae