Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Brecht

archeologische opgravingen
ID: 101464   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/101464

Bronnen

Bron: GOOSSENAERTS K., 1985 : De Brons- en Ijzertijd in het arrondissement Antwerpen, een status quaestionis. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KULeuven, p. 20-23.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Goossenaer:1985a

Bron: Goossenaerts K. 1987: De bronstijd en ijzertijd in het arrondissement Antwerpen (1800-50 AD), De Leiegouw jg XXIX, afl. 1-2, p. 135-141.
Type: literatuur
Datum: 1987
Toelichting: C.K.:Goossenae:1987ab