Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Brecht

archeologische opgravingen
ID
101464
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/101464

Bronnen

Bron: GOOSSENAERTS K., 1985 : De Brons- en Ijzertijd in het arrondissement Antwerpen, een status quaestionis. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KULeuven, p. 20-23.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Goossenaer:1985a

Bron: Goossenaerts K. 1987: De bronstijd en ijzertijd in het arrondissement Antwerpen (1800-50 AD), De Leiegouw jg XXIX, afl. 1-2, p. 135-141.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Goossenae:1987ab


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologische opgravingen Brecht [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/101464 (Geraadpleegd op )