Gebeurtenis

Toevalsvondsten Zandhoven

toevalsvondsten
ID
101471
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/101471

Bronnen

Bron: GREGOIR M. 1980-1981: Archeologisch onderzoek van de gemeente Pulle: prospektie, analyse en synthese, onuitgegeven licentiaatsthesis RUG, p. 169.
Type: literatuur
Datum: 1981
Toelichting: C.K.:Gregoir:1981aa

Bron: Warmenbol E. 1988: Van voorhistorische bijl tot middeleeuwse bliksemafleider. Een inventaris van de geslepen bijlen uit Groot-Antwerpen, Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek 1988-3, p. 1-26.
Type: literatuur
Datum: 1988
Toelichting: C.K.:Warmenbol:1988b