Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Kontich

archeologische opgravingen
ID
101504
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/101504

Bronnen

Bron: Verbeeck H. 2001: De gallo-romeinse tempel te Kontich, in: AVRA Bulletin 1, 2000, p. 22-37.
Type: literatuur
Datum: 2000
Toelichting: C.K.:Verbeeck:2001aa

Bron: Thoen H. en Verbeeck H. 2006: De terra sigillata uit de vicus van Kontich-Kazerne. Typologie, chronologie en herkomst, in: AVRA bulletin 6, 2005, p. 58-72.
Type: literatuur
Datum: 2006
Toelichting: C.K.:Thoen:2006ab

Bron: Biemans K. (1972) De romeinse bewoning in de provincie Antwerpen, lic.thesis KULeuven, p. 28-63.
Type: literatuur
Datum: 1972
Toelichting: C.K.:Biemans:1972

Bron: VERBEECK H. 2001: Le temple Gallo-Romain à Kontich-Kazerne (B. prov. D'Anvers), in Acta Archaeologica Lovaniensia, Monographiae 13, p. 197-206.
Type: literatuur
Datum: 2001
Toelichting: C.K.:Verbeeck:2001ac

Bron: Lauwers F., 1974: Gallo-romeinse opgravingen op het Kapellenveld.
Type: literatuur
Datum: 1974

Bron: Lauwers, F. 1971: De gallo-romeinse opgravingen te Kontich, handel. 41ste Congres der fed. V. kringen v. oudheidk. En geschi. V. België-Mechelen 3-6, IX, 1970, II, Mechelen, p 50-57.
Type: literatuur
Datum: 1971

Bron: Verbeeck H., Lauwers F. en De Boe G. 1986: De Gallo-Romeinse nederzetting te Kontich, Archaeolgia Belgica NR II, 1986-1, p. 59-64.
Type: literatuur
Datum: 1986
Toelichting: C.K.:Verbeeck:1986aa

Bron: De Beenhouwer J. 2001: Terracottabeeldjes van Venus en Minerva op het Gallo-Romeinse heiligdom van Kontich-Kazerne (Antwerpen, België), AVRA Bulletin 1, 2000, p. 38-52.
Type: literatuur
Datum: 2001
Toelichting: C.K.:Debeenhou:2001ab

Bron: Verbeeck H. en Lauwers F. 1987: De Gallo-Romeinse nederzetting te Kontich, Archaeologia Belgica, NR III, p.139-144.
Type: literatuur
Datum: 1987

Bron: Reyns N. & Bruggeman J. 2010: Het voor-Romeins en Romeins glas van Kontich en Wijnegem, AVRA Bulletin 10, 2009, p. 53-70.
Type: literatuur
Datum: 2010
Toelichting: C.K.:Reyns:2010al

Bron: Reyns N. 2009: Het Romeins kwaliteitsaardewerk van de site Steenakker-Kapelleveld in Kontich, AVRA Bulletin 9, 2008, p. 30-55.
Type: literatuur
Datum: 2009
Toelichting: C.K.:Reyns:2009ab

Bron: Verbeeck H. 2005: De terra sigillata uit de Gallo-Romeinse vicus van Kontich-Kazerne (interimverslag), AVRA Bulletin 5, 2004, p. 93-100.
Type: literatuur
Datum: 2005
Toelichting: C.K.:Verbeeck:2005aa

Bron: Cuyt G. 1987:De bewoning rond Antwerpen tijdens de Gallo-Romeinse periode, in: Warmenbol E. (ed.) Het ontstaan van Antwerpen. Feiten en Fabels, p. 127-144.
Type: literatuur
Datum: 1987
Toelichting: C.K.:Cuyt:1987ab

Bron: Anseeuw J. 1987: Gallo-Romeinse waterputten in Vlaanderen. Een status Quaestionis, lic. Thesis RUG.
Type: literatuur
Datum: 1987
Toelichting: C.K.:Anseeuw:1987aa