Gebeurtenis

Archeologische veldkartering

archeologische veldkartering
ID: 101515   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/101515

Bronnen

Bron: Robberechts B.J.L. (2004) Ruilverkaveling Zondereigen. Gemeenten Baarle-Hertog, Merksplas, Turnhout en Hoogstraten. Een archeologisch-cultuurhistorisch vooronderzoek (RAAP-rapport 1084).
Type: literatuur
Datum: 2004
Toelichting: C.K.:Robberech:2004aa

Bron:
Type: vondstmelding
Datum: 09-02-2006

Bron:
Type: vondstmelding
Datum: 08-01-2009