Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Antwerpen

archeologische opgravingen
ID
101516
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/101516

Bronnen

Bron: MINSAER K. 2004: Bewoningsporen uit de late Bronstijd en de Ijzertijd te Ekeren. Voorlopige resultaten van het archeologisch onderzoek in 2002 naar aanleiding van de uitbreiding van goederenspoor 27A, Lunula. Archaeologia Protohistorica XII, p. 109-115.
Type: literatuur
Datum: 2004
Toelichting: C.K.:Minsaer:2004a

Bron: MINSAER K. 2003: Van de Leugenberg tot het Laar. Bewoningssporen uit de late bronstijd, de Ijzertijd en de Gallo-Romeinse periode aan de goederenspoorlijn te Ekeren. Interimverslag, Vlekken in het zand. Archeologie in en rond Antwerpen, p. 115-123.
Type: literatuur
Datum: 2003
Toelichting: C.K.:Minsaer:2003aa

Bron: Verdurmen, I. & Tys, D. 2007: Centrale Archeologische Inventaris (CAI) III. De archeologische waarde van militaire heidedomeinen, VIOE-rapporten 3, 112
Type: literatuur
Datum: 2007
Toelichting: C.K.:Verdurmen:2007aa

Bron: Delaruelle S. & Verbeek C. 2004: De metaaltijden op het HSL-traject, In: VERBEEK C., DELARUELLE S., BUNGENEERS J., ANNAERT R., DE BIE M. & VAN IMPE L. (red.) Verloren voorwerpen. Archeologisch onderzoek op het HSL-traject in de provincie Antwerpen, Antwerpen, p. 115.
Type: literatuur
Datum: 2004
Toelichting: C.K.:Delaruelle:2004a

Bron: Minsaer K. & Schryvers A. 2004: Een drenkpoel uit de Ijzertijd aan de Salaadweg. In: Verbeeck, C.; Delaruelle, S.; Bungeneers, J. (eds) 2004: Verloren voorwerpen. Archeologisch onderzoek op het HSL-traject in de provincie Antwerpen, Antwerpen, 143-144.
Type: literatuur
Datum: 2004
Toelichting: C.K.:Minsaer:2004b