Gebeurtenis

Erfgoedonderzoek Arendonk

erfgoedonderzoek
ID: 101601   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/101601

Bronnen

Bron: Verbeek C. / Aerts G., 1998, Taxandria LXXX, p. 181- 184
Type: literatuur
Datum: 1998

Bron: Allemeersch L. e.a. 2013: NIR Liereman Archeologische studie. GATE- rapport 58, deel I en II. (p. 64-65 van deel I)
Type: literatuur
Datum: 2013
Toelichting: C.K.:Allemeer:2013aa C.K.:Allemeer:2013ab