Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Mechelen

archeologische veldkartering
ID
101617
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/101617

Bronnen

Bron: Swiggers W. (1986) Studie van de lithische artefacten in het westelijk deel van de zuiderkempen en het mechelse, onuitgeven licentiaatsthesis, p. 33.
Type: literatuur
Datum: 1986
Toelichting: C.K.:Swiggers:1986

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 102.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: archief IAP
Type: archief
Datum: 2004