Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Edegem

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
101779
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/101779

Bronnen

Bron: mondelinge info R. Annaert en Rob van Schoubroeck
Type: interne informatie
Datum: 2005

Bron: www.archeonet.be (06-09-2005)
Type: toponymie
Datum: 2005

Bron: Vandevelde J. e.a. 2007: Vierduizend jaar bewoning en begraving in Edegem-Buizegem (prov. Antwerpen), Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek 3, p. 9-68.
Type: literatuur
Datum: 2007
Toelichting: C.K.:Vandevelde:2007b