Gebeurtenis

Toevalsvondsten Bornem

toevalsvondsten
ID
101785
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/101785

Bronnen

Bron: DE CLERCQ W. 2001: De rivier als context: opgebaggerde Gallo-Romeinse vondsten uit de Schelde en de Rupel, in VOBOV-Info, nr.54, december 2001, p. 29-35.
Type: literatuur
Datum: 2001

Bron: Crombé P. e.a. 2011: Bornem-Wintam. Baggervondsten bij de aanleg van de zeesluis, Archeologie in de provincie Antwerpen 10, Antwerpen.
Type: literatuur
Datum: 2011
Toelichting: C.K.:Crombé:2011ac


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hingene (Bornem)
Archeologische vondsten uit het baggerslib bij Wintam.