Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Ravels

archeologische opgravingen
ID
101937
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/101937

Bronnen

Bron: Annaert R. 2006: Een woonerf uit de midden-bronstijd te Weelde ontdekt tijdens de ruilverkavelingswerken Poppel (gem. Ravels, prov. Antwerpen), Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen 1, p. 49-80.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Annaert:2006c

Bron: Annaert R. 1999: Archeologie in de ruilverkaveling Poppel (Antwerpse Noorderkempen) AVRA jaarboek 1998, p. 39-40.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Annaert:1999aa

Bron: Annaert R., 1998, Midden-bronstijd-boerderij en grafheuvels te Weelde (An.), Lunula. Archaeologia Protohistorica VI, p. 30-31.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Annaert:1998a

Bron: Archief IAP
Type: archief
Datum:

Bron: Delaruelle S. & Van Doninck J. 2010: Uit Kempische bodem. Recent archeologisch onderzoek in de regio Turnhout, AVRA Bulletin 10, 2009, p. 4-17.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Delaruell:2010ao


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologische opgravingen Ravels [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/101937 (Geraadpleegd op )