Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Ranst

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 101965   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/101965

Bronnen

Bron: Debruyne S. 2007: Verslag proefsleuvenonderzoek Ranst (Broechem), Van den Nestlaan. (VIOE)
Type: literatuur
Datum: 2007

Bron: Debruyne S. en Annaert R. 2009: Het Merovingische grafveld van Broechem (gem. Ranst) (Antw.), Archaeologia Mediaevalis 32, p. 4-6.
Type: literatuur
Datum: 2009
Toelichting: C.K.:Debruyne:2009ab