Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Wijnegem

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
101997
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/101997

Bronnen

Bron: Jacobs B., Bungeneers J. en Bourgeois J. (ed.) 2008: Wijnegem-Blikstraat. Verslag van het archeologisch vooronderzoek 11-18 december 2007, perceel 292b en 293e. Grafveld uit de late bronstijd-vroege ijzertijd, nederzetting- en landbouwsporen uit verschillende perioden. Niet gepubliceerd werkrapport, dienst Erfgoed Provincie Antwerpen.
Type: literatuur
Datum: 2008
Toelichting: C.K.:Jacobs:2008a