Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Brecht

archeologische opgravingen
ID
102021
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/102021

Bronnen

Bron: GOOSSENAERTS K. (1985) De brons- en ijzertijd in het arrondissement Antwerpen: een status quaestionis, onuitgegeven Lic.verhandeling KUL, p. 19-20.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Goossenaer:1985a

Bron: Meex F.(1972) De urnenveldenkultuur in het gebied tussen beneden-Maas en Schelde in de Ijzertijd, p. 34. (lic.thesis KUL)
Type: literatuur
Datum: 1972
Toelichting: C.K.:Meex:1972a

Bron: Dursin L., Engels F., 1931, Fed. Arch. et Hist de B.,p.141-148
Type: literatuur
Datum: 1931

Bron: Van Impe L., 1976, Enkele oudere vondsten uit de Noorderkempen. Bronstijd tot vroege ijzertijd, Archaeologia Belgica 183, p. 6-10.
Type: literatuur
Datum: 1976
Toelichting: C.K.:Vanimpe:1976c

Bron: Verdurmen, I. & Tys, D. 2007: Centrale Archeologische Inventaris (CAI) III. De archeologische waarde van militaire heidedomeinen, VIOE-rapporten 3, 112
Type: literatuur
Datum: 2007
Toelichting: C.K.:Verdurmen:2007aa

Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 42.
Type: literatuur
Datum: 1965
Toelichting: C.K.:Bauwens:1965b

Bron: Floren J., 1920: Ontdekking van een brandgravenheuvel te Overbroek-Brecht, Oudheid en kunst, 11, 1920, p. 4-13.
Type: literatuur
Datum: 1920