Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Brecht

archeologische opgravingen
ID
102022
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/102022

Bronnen

Bron: MARYNISSEN C. 1979-1980: De Merovingische begraafplaatsen in Antwerpen en Limburg, onuitgegeven licentiaatsthesis (Ugent), p.29-39.
Type: literatuur
Datum: 1980
Toelichting: C.K.:Marynissen:1980a

Bron: GOOSSENAERTS K., 1985 : De Brons- en Ijzertijd in het arrondissement Antwerpen, een status quaestionis. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KULeuven, p. 20-23.
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:Goossenaer:1985a

Bron: VAN IMPE L., 1976 : Enkele oudere vondsten uit de Noorderkempen. Bronstijd tot vroege ijzertijd (Archaeologia Belgica 183), p. 16-21. (1148)
Type: literatuur
Datum: 1976
Toelichting: C.K.:Vanimpe:1976c

Bron: VAN IMPE L., 1976 : Merovingische grafvondsten in het Kempisch Museum te Brecht, Archaeologia Belgica 186, p. 85-88. (1151)
Type: literatuur
Datum: 1976
Toelichting: C.K.:Vanimpe:1976g

Bron: Brees N. (1993) De Antwerpse Kempen in de gallo-romeinse en merovingische periode, p. 51-54. (lic.thesis KUL)
Type: literatuur
Datum: 1993
Toelichting: C.K.:Brees:1993