Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Edegem

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 102037   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/102037

Bronnen

Bron: Vandevelde J. e.a. 2007: Vierduizend jaar bewoning en begraving in Edegem-Buizegem (prov. Antwerpen), Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek 3, p. 9-68.
Type: literatuur
Datum: 2007
Toelichting: C.K.:Vandevelde:2007b

Bron: Brenders, F., 1973: Edegem: Kerk van Buizingen, Archeologie 1973/ 2, p. 84.
Type: literatuur
Datum: 1973
Toelichting: C.K.:Brenders:1973a