Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Hoogstraten

archeologische veldkartering
ID
102063
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/102063

Bronnen

Bron: Bracke, M. 2008: Archeologisch vooronderzoek op de geplande woonverkaveling te Minderhout - Beemden/Desmedtstraat. Definitieve rapportage van de bekomen resultaten, AS-Rapportage 2008-30.
Type: literatuur
Datum: 2008
Toelichting: C.K.:Bracke:2008d