Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Kontich

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
102077
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/102077

Bronnen

Bron: Bracke, M. en Verelst K. 2008: Archeologisch vooronderzoek op een geplande woonverkaveling te Waarloos - Waarloosveld 23 'Hoeve Ten Houte'. Definitieve rapportage van de bekomen resultaten, AS-Rapportage 2008-17.
Type: literatuur
Datum: 2008
Toelichting: C.K.:Bracke:2008g

Bron: Vervoort R. en Lauwers B. 2009: Archeologische opgraving op de terreinen van de voormalige 'Hoeve ten Houte' te Waarloos (Kontich). Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Woningbouw Verelst nv, Aron-Rapport 55, Sint-Truiden.
Type: literatuur
Datum: 2009
Toelichting: C.K.:Vervoort:2009aa