Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Nijlen

archeologische opgravingen
ID
102087
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/102087

Bronnen

Bron: Yperman, W. 2008: Archeologisch onderzoek op de geplande verkaveling te Nijlen - Mussenpad (provincie Antwerpen). Definitief rapport, AS - Rapportage 2008-23.
Type: literatuur
Datum: 2009
Toelichting: C.K.:Yperman:2008aa

Bron: Yperman W., Bracke M. & Bourgeois I. 2009: Vroegmiddeleeuwse waterputten in de verkaveling Nijlen-Mussenpad (Antw.), Archaeologia Mediaevalis 32, p. 75-78.
Type: literatuur
Datum: 2009
Toelichting: C.K.:Yperman:2009ad

Bron: De Mulder G. e.a. 2012: Late bronstijd-vroege ijzertijd bewoningssporen op de verkaveling Mussenpad 2 in Nijlen (prov. Antwerpen, Belgiƫ), Lunula. Archaeologia Protohistorica XX, p. 89-94.
Type: literatuur
Datum: 2012
Toelichting: C.K.:DeMulder:2012ab

Bron: Bourgeois I. e.a. 2015: Cultureel-archeologisch en ecologisch onderzoek van twee vroegmiddeleeuwse waterputten uit Nijlen: landschap en landgebruik, Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek 12, 7-56.
Type: literatuur
Datum: 2015
Toelichting: C.K.:Bourgeois:2015aa