Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Bornem

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
102094
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/102094

Bronnen

Bron: Van Heymbeek, E. 2009: Archeologisch vooronderzoek verkaveling Sint-Jansveldbeek Bornem (Mariekerke), Rapport Soresma.
Type: literatuur
Datum: 2009
Toelichting: C.K.:Vheymbeec:2009aa

Bron: Vanden Borre J. e.a. 2011: Archeologisch vooronderzoek verkaveling Sint-Jansveldbeek Bornem (Mariekerke), Feniks. Jaarboek van de archeologische vereniging van Asse 3, 2009-2010, p. 74-81.
Type: literatuur
Datum: 2011
Toelichting: C.K.:VBorre:2011ac