Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Boom

archeologische opgravingen
ID: 102122   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/102122

Bronnen

Bron: Jacobs, B. en De Smaele B. 2008: Boom Krekelenberg II. Opgraving van enkele ijzertijderven, april-juni 2007. Basisrapport, Archeologische rapporten 1. (Dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen)
Type: literatuur
Datum: 2008
Toelichting: C.K.:Jacobs:2008c

Bron: Jacobs B. & De Smaele B. 2011: Boom-Krekelenberg. Een erfenis uit de ijzertijd, Archeologie in de provincie Antwerpen 9.
Type: literatuur
Datum: 2011
Toelichting: C.K.:Jacobs:2011aa