Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Hoogstraten

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
102148
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/102148

Bronnen

Bron: Depraetere D., Van Gils M. en De Bie M. 2008: Aanvullend archeologisch waarderingsonderzoek op het steentijdmonument Meer-Meirberg (Hoogstraten) en opgraving van de vroegmesolithische locus 7, Intern VIOE-Rapport, Brussel.
Type: literatuur
Datum: 2008
Toelichting: C.K.:Depraetere:2008a

Bron: Van Gils M. & De Bie M. 2009: Meer-Meirberg: steentijdbewoning op een Kempense duinrug, Archeologie in de provincie Antwerpen 3, Antwerpen.
Type: literatuur
Datum: 2009
Toelichting: C.K.:Vangils:2009aa