Gebeurtenis

Toevalsvondst Nonnebossenstraat

fysisch-antropologisch onderzoek, materiaalstudie, literatuurstudie, archiefonderzoek, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling, toevalsvondsten
ID
1071408
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071408

Beschrijving

Het terreinonderzoek werd door het Agentschap uitgevoerd op dinsdag 22 mei 2018 en kon in één dag worden afgerond. De uitvoering van dit onderzoek – de registratie en opgraving van de gemelde toevalsvondst – vond plaats volgens de bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet (2013) zoals beschreven in de Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren (versie 2.0).

Het terreinonderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Sofie Vanhoutte (veldwerkleider) en door Franky Wyffels (veldtechnicus), twee technisch assistenten (allen Agentschap Onroerend Erfgoed) en een vrijwilliger. De digitale opmetingen en de bepaling van de exacte locatie van de vondst gebeurden door landmeter-expert Johan Van Laecke, eveneens Agentschap Onroerend Erfgoed. De foto’s werden genomen door Sofie Vanhoutte en Johan Van Laecke. De berging van de menselijke resten vond plaats volgens de aanwijzingen van fysisch antropoloog Kim Quintelier (Agentschap Onroerend Erfgoed). Bij het veldwerk waren geen externen in het kader van wetenschappelijke advisering betrokken.

Gezien het een toevalsvondst betreft, is er geen sprake van een vooraf bepaalde strategie. Over een oppervlakte van zo’n 9,00 m² werd het terrein onderzocht. Na afgraving door de graafmachine tot net boven het niveau van de menselijke resten, werden deze verder manueel vrijgemaakt en opgekuist. Alles werd digitaal en gegeorefereerd opgemeten; details werden ook handmatig geregistreerd op 1:50. Het inmeten gebeurde met een Robotic Total Station (RTS) en GPS-RTK toestel in Lambert 72.

De hoogtes werden geregistreerd in TAW (Tweede Algemene Waterpassing) met minimum GPS nauwkeurigheid. De vindplaats werd omstandig gefotografeerd, ook via 3D-fotografie en met behulp van een drone.

Alles werd nauwkeurig geregistreerd en gerecupereerd. DOVO werd gecontacteerd voor de ophaling van de munitie.

De werkput kon na het onderzoek door de uitvoerende firma terug opgevuld worden.

Bron: Wyffels F., Verdegem S., Vanhoutte S. & Van de Vijver K. 2020: Vermist in de Ypres Salient. Toevalsvondst aan de Nonnebossenstraat te Zonnebeke (W.-Vl.). Eindverslag van een toevalsvondst, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 151, Brussel.
Auteurs: Vanhoutte, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: WYFFELS F., VERDEGEM S., VANHOUTTE S., VAN DE VIJVER K. 2020: Vermist in de Ypres Salient. Toevalsvondst aan de Nonnebossenstraat te Zonnebeke (W.-Vl.). Einderverslag van een toevalsvondst, Rapporten agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:

Bron: https://id.erfgoed.net/dossiers/276
Type: toevalsvondst (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Nonnebossenstraat 16 (Zonnebeke)
Toevalsvondst van een gesneuvelde soldaat uit WOI. De bijvondsten van de gesneuvelde soldaat tonen aan dat het om een Britse militair uit het Royal Berkshire Regiment gaat.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Toevalsvondst Nonnebossenstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071408 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.