Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Mol Achterbos

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1071421
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071421

Bronnen

Bron: De Beenhouwer J., Arckens M., Geelen N., Beckers C. 2020: Nota Mol Achterbos. Resultaten van het uitgesteld archeologisch vooronderzoek, Wijnegem.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Goorstraat 1 (Mol)
Het onderzoek leverde sporen op van een hoeve uit die tijd en een waterput die op korte afstand ten oosten van de puinsporen van het gebouw lag. De informatiewaarde van de vele spitsporen en kuilen rond de gebouwen wordt als laag ingeschat. Aan de westzijde van het terrein bevond zich een omvangrijke uitgraving die over de ganse breedte van het perceel kon worden gevolgd. Vermoedelijk hebben deze grondwerken te maken met de schans die hier moet gelegen hebben. Bij de opgraving werden resten aangetroffen van een woonstalhuis met potstal en een ondiepe kelder en met dwars daarop een bijgebouw. Ter hoogte van de reeds bij het proefsleuvenonderzoek gelokaliseerde waterput ten oosten van het woonstalhuis werden nog twee waterputten aangetroffen. De waterputten volgden elkaar op in de tijd en kunnen de tijdsdiepte van de site onthullen. De schansgracht die op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek verwacht werd in het westen van het onderzoeksgebied bleek bij de opgraving een dieper spoor van grondbewerking te zijn. Er werden geen sporen aangetroffen die gelinkt konden worden aan een schans die zich op basis van historische gegevens in de buurt van de kapel van Achterbos bevond in de vroege 17de eeuw.