Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Mechelen Dorpstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1071422
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071422

Bronnen

Bron: Devroe A., Bervoets G., Dondeyne S. 2020: Nota: Verslag van resultaten Leest, Dorpstraat, Koersel.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Dorpstraat (Mechelen)
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt geconcludeerd dat er binnen het projectgebied geen archeologisch relevante site aanwezig is.