Gebeurtenis

Archeologische opgraving Ombeekhof

zaden- en vruchtenonderzoek, vlakdekkende opgravingen
ID
1071427
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071427

Beschrijving

Opgraving naar aanleiding van een verkaveling en volgend op een proefsleuvenonderzoek.

Auteurs :  Peleman, Bieke
Datum  : 03-07-2020

Bronnen

Bron: Lauwers B., Plyson A. 2018: Sint-Amandsberg - Ombeekhof 2014, Rapporten van Erfpunt - Cel Onderzoek 87, Sint-Niklaas.
Type: literatuur
Datum: 2018


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Amandsberg (Gent)
Vlakdekkende archeologische opgraving naar aanleiding van geplande verkaveling, met sporen uit het finaalneolithicum, Romeinse periode en late middeleeuwen.