Gebeurtenis

Archeologische opgraving Wichelen- Bergenmeersen 2012

waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, palynologisch onderzoek, preventieve opgravingen, vlakopgravingen, zaden- en vruchtenonderzoek
ID
1071434
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071434

Beschrijving

Archeologische opgraving in het kader van het Sigmaplan in de 'Bergenmeersen' te Wichelen.

Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  : 06-07-2020

Bronnen

Bron: Meylemans E. et al. in voorbereiding: Archeologische opgraving van een meerperiodensite in de 'Bergenmeersen' het kader van het 'Sigmaplan' (gem. Wichelen, prov. Oost-Vlaanderen), rapporten agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Type: literatuur
Datum: 2020

Bron: Perdaen Y., Meylemans E., Vaholme N. 2013: Preventief onderzoek in het kader van het Sigmaplan te Wichelen-Bergenmeersen (Oost-Vlaanderen, B), Notae Praehistoricae 33, 75-89.
Type: literatuur
Datum: 2013


Relaties

Is deel van


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Nederkouter (Wichelen)
Archeologische opgraving van een zone in de 'Bergenmeersen' te Wichelen, in het kader van het 'Sigmaplan'.


Nederkouter (Wichelen)
In het kader van de ontwikkeling van de Bergenmeersen als overstromingsgebied (Sigmaplan) werd een archeologische opgraving uitgevoerd in deze zone.